Hradec Králové navrhuje editovatelné vzory pro psaní zpráv

Celkem 6,6 % členů oblasti Hradec Králové vybralo členy výboru oblasti a rozhodlo o jejím směřování na následující tři roky!

Účastníci jednání oblastní valné hromady ČKAIT v Hradci Králové dali najevo svůj vztah ke komunitě stavebních inženýrů a techniků oblečením jednotného dresu – bezpečnostní vesty s logem ČKAIT. (foto: Ing. arch. Karel Novotný)

Dne 3. ledna 2018 se v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové ve 14.00 hodin sešlo celkem 129 členů královéhradecké oblasti na své dvacáté páté valné hromadě, aby rozhodli o bodech na pozvánce k jednání. Přišli ale především proto, aby se setkali se svými známými, aby si popovídali o tom, co se stalo za celý rok, co se neviděli a aby si vyslechli hodnocení předsedy oblasti o práci výboru oblasti za minulý rok a získali informace o činnosti Komory z úst jejich představitelů – předsedy Ing. Pavla Křečka a ředitele kanceláře Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.

Co chtěli, se pravděpodobně dozvěděli – o stavebním zákonu, o architektech, kteří razítkují statiku, o BIM, o soutěžích typu Stavba roku, o rozpočtu Komory, o ochraně osobních údajů, o PROFESISU, o změnách řádů Komory, o zahraniční činnosti atd.

V diskusi se mluvilo o současném stavu zadávání veřejných ­zakázek – stanovení velmi nízké předpokládané ceny ze strany zadavatele, neakceptovatelné zadávací podmínky, mnohdy stále ještě podbízivá nabídková cena. Toť ze strany autorizovaných osob vše. Trochu málo na 25 let činnosti.

Mezi řádky však zazněly i některé další věci, na které je třeba upozornit a které by mohly napomoci autorizovaným osobám i činnosti Komory. Při vystoupení předsedy oblasti mohli účastníci jednání slyšet řadu podnětů a úvah.

Změny vyhlášek ztěžují psaní technických zpráv

Změny zákona se samozřejmě promítly i do prováděcích vyhlášek, se kterými se budeme díky dlouhým přechodným ustanovením následně seznamovat. Sotva si autorizované osoby jakž takž zvykly na stávající systém obsahu a výkladu průvodních, souhrnných a technických zpráv, již je tu nová změna. Inženýři a technici nejsou většinou žádní psavci a spisovatelé, nedělá jim problém načrtnout technicky složitý detail, ale něco napsat do zprávy, to je většinou kámen úrazu. Tady by mohl být prostor pro Komoru, jak pomoci svým členům. Komora se zúčastnila přípravy prováděcích předpisů a v rámci svých pomůcek by mohla vytvořit nějaký prefabrikát zpráv, kde by se zpracovatel navedl, co má psát nebo co tímto bodem zákonodárce myslel. Domnívám se, že taková předloha v editovatelné formě, ještě navíc s nabídkami různých možností, by velice usnadnila orientaci autorizovaných osob v nových prováděcích předpisech.

Chybí profesní aktiv pro BIM

V Komoře se problematikou BIM zabývá pracovní skupina pro energetickou náročnost budov v rámci svého profesního aktivu. Každého asi napadne, proč zrovna tento aktiv? Odpověď je jednoduchá – největším tahounem a bojovníkem za BIM v rámci ČKAIT je poradkyně pana předsedy komory paní Marie Báčová, která je zároveň i členkou zmíněného aktivu. Na to, jaká budoucnost s BIM nás čeká, se domnívám, že řešit problémy s ním spojené jako přívažek v aktivu energetické náročnosti budov není dobrá vizitka. V případě komplexního projektu je skoro vždy koordinátorem profese pozemní stavby, v případech inženýrských staveb příslušná profese. V oboru pozemní stavby je autorizováno víc jak 50 % členů Komory. Volám tímto po vytvoření odborné skupiny pro BIM v rámci aktivu pozemních staveb, jejímiž členy budou především ti, kteří již úskalí BIM na vlastních projektech poznali, mají svoji vizi a vědí, co projektant pro svoji práci potřebuje. Že je tyto osoby třeba hledat v našich mladších řadách, vím z vlastní zkušenosti. Pokud bych měl takového člověka jmenovat do odborné skupiny BIM z naší oblasti, musím smutně konstatovat, že zatím takového neznám, ale doufám, že se mi někdo po dnešním volání ozve.

Co s nízkou účastí na VH?

Otázek k řešení by se našlo hodně, řešitelů ale málo nebo dokonce nikdo. O něčem svědčí i účast na dnešní valné hromadě, kdy se voleb nových členů výboru oblasti zúčastnilo pouze 124 členů z celkového počtu 1956. Nabízí se otázka, jak počet volitelů navýšit. V dnešní době elektronických komunikací by při úpravě řádů Komory určitě bylo možno, aby členy výboru oblasti určilo elektronické hlasování všech členů oblasti. Takto zvolený výbor oblasti by cítil daleko větší podporu než při současné praxi, kdy byl vybrán 124 hlasy v prvním kole a dovolen 83 hlasy v kole druhém. Nicméně přeji novému výboru hodně nápadů při jeho činnosti a při plnění úkolů dané mu valnou hromadou, autorizačním zákonem a řády Komory.