Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

Na podzim 2017 se v historické budově Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskutečnil již třetí ročník konference o vzájemném vztahu a spolupráci pracovníků památkové péče, projektantů a investorů. Záštitu této akci poskytlo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav.

Diskutovalo se o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru nebo o navrhování městských mobiliářů. Pozornost byla zaměřena rovněž na vhodnost používaných materiálů při opravách fasád historických budov, uplatnění zeleně v centrech měst a také na industriální památky. Součástí programu byla i návštěva hradu Lipnice nad Sázavou, kde proběhla komentovaná prohlídka postupně upravovaného gotického hradu, kde byly v minulosti uplatněny železobetonové stropní konstrukce. Průvodcem byl spoluautor návrhu oprav arch. Miloslav Hanzl a kastelán Marek Hanzlík. Hrad Lipnice se stal názorným příkladem dřívějšího a současného přístupu ke konzervaci a restaurování památkově chráněných staveb. Střetává se tu bývalé pojetí úpravy a doplňování historických staveb, uplatňující např. železobetonové stropní konstrukce, se současným šetrnějším přístupem k hmotné podstatě památky.

Konference se snaží zaujmout nejen úzce specializované odborníky, ale také studenty, běžné projektanty, drobné stavebníky, zástupce veřejné správy, starosty malých obcí, tedy všechny, kteří svou činností mnohdy zásadním způsobem formují tvář našeho veřejného prostoru.

Přednášejícími byli např. náměstek ministra kultury Ing. Vlastimil Ouroda, Ph.D., (který ve svém příspěvku uvedl: Pracovník památkové péče, který neumí číst stavební výkresy, nemá v památkové péči co dělat), známý architekt David Vávra, historik urbanismu a znalec lidové a krajinné architektury Ing. arch. Karel Kuča, pracovník památkové péče Ing. arch. Jan Pešta, předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek, arch. Aleš ­Burian (Architektonická kancelář Burian – Křivinka, Havlíčkův Brod), vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., specialista na akustiku interiérů Ing. arch. Vít Domkář.

Velký zájem účastníků vyvolala přednáška D. Michoinové na téma výzkumu, teorie a rehabilitace použití vápenných omítek jak v památkové péči, tak u dalších staveb. Přednášející věnovala pozornost také stavebně technologickým souvislostem a doporučením. Informační centrum ČKAIT vydalo na toto téma v roce 2015 knihu Václava Girsy a Dagmar Michoinové Tradiční vápenné omítky – Poznání a praktické postupy.

Generálním partnerem konference byla tradičně Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Organizačním garantem a skvělým moderátorem konference byl, rovněž tradičně, místopředseda oblastního výboru ČKAIT v Kraji Vysočina, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.