Setkání zástupců inženýrských komor

Heslo Inženýři jako tvůrci společnosti bylo hlavním tématem 26. bavorského inženýrského dne, který se konal 26. ledna 2018 ve staré kongresové hale v Mnichově.

26. bavorský inženýrský den byl neformálně zahájen již v předvečer přátelským setkáním domácích i zahraničních hostů s představiteli Bavorské inženýrské komory (BayIK) v kanceláři Bavorské inženýrské komory v Mnichově. Hosty uvítal prezident BayIK prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken. Přítomny byly nejen delegace německých zemských inženýrských komor, ale i Slovenské inženýrské komory, Britské inženýrské komory, Polské inženýrské komory a Rakouské komory inženýrů a architektů.

Společná témata bez rozdílu hranic: honoráře a komplikovaná legislativa

Důležitou součástí mezinárodních setkání profesních kolegů jsou kuloárové diskuse. S představiteli BayIK a také Slovenské inženýrské komory jsme jednali o současných problémech v našem resortu. Soustředili jsme se zejména na problematiku komunikace jednotlivých komor v Evropě. Mezinárodní setkání se zahraničními kolegy jsou velmi důležitá. Je mnoho společných témat, která se promítají do naší práce bez rozdílu hranic. Ať už se jedná o honoráře, komplikovanou legislativu a v poslední době i o projektování v systému BIM. Jestliže máme celoevropskou inženýrskou organizaci – ECCE, je nutné ji využít na to, aby se stala společnou hlásnou troubou k řešení společných problémů.

Akreditováno bylo mnoho účastníků, mezi nimiž byla řada hostů ze společenské a politické sféry. Zdravici za všechny tyto hosty přednesla paní Ulrike Scharf, bavorská ministryně životního prostředí a ochrany spotřebitelů.

Jsou inženýři tvůrci společnosti?

Velmi zajímavé byly obě hlavní přednášky Inženýrského dne. Jako první vystoupil prof. Dr. Gunter Dueck s přednáškou na téma Inženýři – tvůrci společnosti? Přednášející je úspěšným spisovatelem, matematikem a filozofem. Jeho příspěvek odlehčenou formou ukázal, jak inženýři utvářejí ekonomický a stavebně kulturní vývoj dnešní společnosti. Vzhledem k sílicí digitalizaci pracovních a komunikačních procesů je nutné, aby se inženýři aktivně stavěli k politicko-společenskému dění. V dnešní době je podle profesora Duecka nutné, aby odbornost inženýra byla zohledněna v politické argumentaci a aby inženýři jako tvůrci pokroku nebyli pasivní.

Bez srozumitelné komunikace to nejde

Dalším přednášejícím byl prof. Sigmund Gottlieb. Ten byl mezi léty 1995 a 2017 šéfredaktorem Bavorské televize a moderoval úspěšný pořad Mnichovské kolo. V současnosti je členem univerzitní rady Univerzity Pasov. Ve své přednášce se zabýval úlohou inženýrů v zorném poli médií a společnosti. Poukázal na důležitost občansky srozumitelné komunikace inženýrů směrem ke společnosti. K tomu patří rovněž aktivní účast na politické tvorbě priorit a sebevědomá prezentace inženýrských činností v médiích.

Po ukončení oficiálního programu inženýrského dne pokračovali organizátoři i ostatní účastníci v dialogu v přilehlých prostorách přednáškového sálu.

Českou stranu na Bavorském inženýrském dni v Mnichově zastupoval Ing. Robert
Špalek, místopředseda ČKAIT, Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva ČKAIT, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI a Ing. Pavel Budka, vyslanec ČKAIT u BayIK. (foto: archiv BayIK)