Legislativní komise ČKAIT

Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (LK) byla i v roce 2017 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Její činnost obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.

Legislativní komise ČKAIT je komorový orgán, který je zodpovědný za legislativní činnost. Byla ustanovena rozhodnutím představenstva ČKAIT č. R0805-8 z 18. 9. 2008.

Rozhodnutím představenstva R1703-1 z 20. 4. 2017 byl její předseda Ing. František Hladík jmenován místopředsedou Představenstva za legislativu.

Složení komise bylo znovu potvrzeno rozhodnutím představenstva R1704-9 z 2. 6. 2017:

Ing. Karel Blecha, Ing. Ladislav Brett, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Václav Jandáček, JUDr. ­Václava Koukalová, Ing. Danka Makalová, Ing. Martin Mandík, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Petr Serafín, Ing. Ladislav Schwarz, Ing. ­Jaromír Šišma, Ing. Robert Špalek (místopředseda LK), Ing. ­Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jitka Víchová