Profesní informační systém ČKAIT

Novinky

 • Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011
 • Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)
 • Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)
 • Studijní materiály – Rychlá železniční spojení – Inženýrský den 2018
 • Studijní materiály – BIM – Role projektanta a výrobců
 • Anotace z odborných článků ze zahraničních časopisů (1–4/2018)
 • Z+i 2/2018
 • Stavební obzor (3, 4/2017; 1/2018)

Aktualizace

 • Technický dozor stavebníka
 • Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku
 • Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv uvedené v systému PROFESIS jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, které bude zasláno na e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.

Program PROFESIS

Off-line verze systému nahrazuje dříve vydávané DVD. Instalační soubor k programu je uložen v účtu uživatele v on-line verzi systému (na www.profesis.cz) spolu s licenčním klíčem uživatele a návodem k instalaci a registraci. Pomůcky a právní předpisy v programu PROFESIS lze v průběhu roku aktualizovat.