Setkání čestných členů ČKAIT v NTM

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze v expozici Architektura, stavitelství a design slavnostní setkání čestných členů Komory.

Přítomné čestné členy přivítal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a informoval je o dění a novinkách v Komoře, které se udály od posledního setkání před rokem. Poté vedoucí oddělení architektury a stavitelství Ing. Lukáš Hejný představil navštívenou expozici, která představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost. Přítomní členové se mohli seznámit s uplatněním inženýrských prvků ve stavitelství, s technologií stavby řetězových mostů, se železnými konstrukcemi střech a příhradových mostů. Na některých prezentovaných stavbách se čestní členové podíleli a mohli svými vzpomínkami doplnit uvedené informace o exponátu. Prohlíželi si nejvýznamnější stavby a charakteristické znaky jednotlivých slohů a stylů, od historismu, secese, moderny, kubismu, konstruktivismu, funkcionalismu až k socialistickému realismu. V expozici jsou vystaveny jak původní, tak zcela nové modely staveb včetně sochařských doplňků a mnoho skic, plánů a fotografií, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližující velké osobnosti české architektury.

Po zhlédnutí expozice následoval slavnostní společný oběd v nedalekém Letenském zámečku. Čestní členové dostali při odchodu nejnovější publikaci Komory Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních.

Ing. Matylda Dufková a Ing. Jaromír Vrba, CSc., v expozici Národního technického muzea (foto: Radek Hnízdil)