Titulní obrázek

Klášter premonstrátů v Teplé získal 1. místo za nejlepší realizovanou stavbu v hodnocení odborné poroty XVIII. ročníku Stavby Karlovarského kraje (za rok 2016). Byl založen kolem roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnila barokní přestavba, která trvala od roku 1680 do roku 1725. Barokní stavitelé výborně vyřešili kvalitu vnitřního prostředí. Složitý proces obnovy započatý v roce 1990 vyvrcholil projektem Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá, který probíhal od 1. dubna 2009 do 30. června 2015. Projekt s celkovým rozpočtem 497 mil. Kč byl v převážné většině financován z prostředků Integrovaného operačního programu Evropské unie, v menší míře z rozpočtu České republiky a Kanonie premonstrátů Teplá. Klíčovým problémem obnovy bylo klimatické a statické zajištění stavby. Barokní štolový systém, který dříve spojoval funkci kanalizační s odvodňovací, byl důkladně prozkoumán a doplněn moderními technologiemi, které mají podpořit jeho fungování. Jde například o vytvoření větraných dutin pod povrchem podlah nebo obnovu jílové izolace, která vedla okolo budovy již v minulosti.

Projektant: AED project, a.s. – Ing. arch. Aleš Marek, zhotovitel: STARKON a.s., foto: Jan Borecký