Technologické fórum FOR ARCH 2018

Jak se daří naplňovat Programové prohlášení vlády? Jak Průmysl 4.0 změní český trh? Je reálný nárůst produktivity výroby o třetinu?

Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi Technologické fórum: investice_technologie, úvodní konference, která 18. září 2018 zahájí Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH.

V samém úvodu programu opět zazní komentář k indexu stavební produkce, zakázek, povolení a bytové výstavby v podání Petry Cuřínové z ČSÚ, na kterou s makroekonomickou analýzou naváže Petr Zahradník.

V úvodním diskusním panelu vystoupí předseda vlády a vrcholní představitelé rezortů průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje, se kterými budou o stavu podmínek pro investiční výstavbu polemizovat mj. prezident SPS v ČR Václav Matyáš a generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Druhá část konference se zaměří na téma Stavebnictví 4.0 a digitalizace odvětví. Na konkrétních příkladech se představí nové technologie a projekty automatizace a robotizace odvětví. V závěru programu vystoupí mimo jiné Jiří Tobolík ze společnosti Siemens, který představí efektivní řízení budov a zdravé vnitřní prostředí vč. energetického managementu budov. S možností automatizace a robotizace výroby seznámí účastníky fóra Roman Blažíček ze společnosti ­LASSELSBERGER, s.r.o.

Termín: 18. září 2018, 9.30–14.00 hod.

Místo: Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

Moderuje: Daniela Písařovicová

Konference je zařazena do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Více informací na www.forarch-forum.cz.