Novela stavebního zákona na třetím místě v anketě Zákon roku 2017

Devátý ročník online ankety Zákon roku vyhrál nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET), na druhém místě se umístil zákon o platebním styku implementující evropskou směrnici o platebních službách (PSD2) a na třetím novela stavebního zákona, jejímž autorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zkracuje a ztransparentňuje územní plánování a zavádí jednotné územní a stavební řízení pro jednotlivé stavby i soubory staveb včetně případné integrace EIA procesu. Snižuje se náročnost na majetkoprávní vypořádání v řízení, zejména pro veřejně prospěšné stavby. Omezuje se účast spolků (občanských sdružení) v řízeních a zjednodušuje se proces povolování užívání staveb.

V anketě, kterou organizuje společnost Deloitte Legal, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominovaných legislativních počinů, které mají pozitivní dopad na byznys. EET vybralo 37 % z nich. Čtvrtinu hlasů v anketě o nejlepší legislativní počin loňského roku získal zákon o platebním styku. Třetí místo patří legislativě, která má urychlit výstavbu, konkrétně prostřednictvím novely stavebního zákona (18 % hlasů).

Více informací na www.zakonroku.cz

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje nepostradatelnou pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných k 15. dubnu 2018.