Libeňský most se stal velkou kauzou

Pražáci tančí bojový tanec Haka za záchranu Libeňského mostu. Ani sebelepší tanec však kvalitu betonu nezmění. (foto: MAFRA – František Vlček)
Pražáci tančí bojový tanec Haka za záchranu Libeňského mostu. Ani sebelepší tanec však kvalitu betonu nezmění. (foto: MAFRA – František Vlček)

Dřívější i nedávno provedené zkoušky prokázaly, že významnou část Libeňského mostu nelze opravit. Podstatná část původního mostu by musela být stejně odstraněna a zhotovena nová. Oprava původních částí by měla mnohem menší trvanlivost než výstavba mostu nového a zároveň s mnohem vyššími náklady na údržbu opraveného mostu.

Dřívější i nedávno provedené zkoušky prokázaly, že významnou část Libeňského mostu nelze opravit. Podstatná část původního mostu by musela být stejně odstraněna a zhotovena nová. Oprava původních částí by měla mnohem menší trvanlivost než výstavba mostu nového a zároveň s mnohem vyššími náklady na údržbu opraveného mostu.

Pražské mosty jsou fenomén a patří k panoramatu hlavního města stejně neodmyslitelně, jako Pražský hrad, zahrady či Pražské věže. Mosty však musí také sloužit a je nezbytné se o ně starat a dobře víme, že řada z nich není v dobrém stavu.

Při volbě způsobu opravy se musíme zamýšlet i nad souvisejícími otázkami a riziky a vážně zvažovat reálné možnosti. Zcela jiný je pohled politiků, zejména nyní před volbami, a jiný je pohled Pražanů, kteří nejsou zatíženi souvisejícími odbornými informacemi a rozhodují se citem.

V poslední době se šíří názory o možnosti postavit provizorní most, ale pro tento most nejsou pozemky, není kde jej postavit a jak jej připojit na stávající komunikační síť. Politicky a obecným dobrem lze zdůvodnit cokoliv. Navíc takový most by byl nepřiměřeně drahý. Přitom existuje dopravně inženýrské řešení pomocí objízdných tras. Pokud existuje platné stavební povolení na akci Libeňský most, není rozumný důvod, proč této stavbě bránit. Další aktivity jako je nová mezinárodní architektonická soutěž, stavba jiného mostu včetně mostu provizorního povedou pouze k podstatnému oddálení vyřešení tohoto důležitého bodu v systému pražského dopravního systému, a to možná až o desítky let.

Musím poděkovat našim kolegům mostařům, že aktivně pracují v poradním orgánu náměstka Dolínka a aktivně přispívají k technicky rozumnému řešení oprav mostů a souvisejících staveb v Praze.

Úvodní foto - Pražáci tančí bojový tanec Haka za záchranu Libeňského mostu. Ani sebelepší tanec však kvalitu betonu nezmění. (foto: MAFRA – František Vlček)