EKIR 2018

V Krakově se konal ve dnech 18.–20. března 2018 již sedmnáctý ročník Evropského kongresu informací o rekonstrukcích (Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej), jehož součástí bývá vždy veletrh a konference, na níž vystoupil zástupce ČKAIT.

Během konference měli posluchači možnost vyslechnout po tři dny mnoho dvacetiminutových přednášek a navštívit v rámci exkurze jak pěšky některé krakovské památky, tak i autobusem zámek Nowa Wišnicza. Kongres pořádá odborný čtvrtletník Renowacje i Zabytki (Renovace a památky) pod záštitou primátora města Krakov a za věcné podpory Oddělení kultury a národního dědictví města Krakova a Malopolského konzervátora, obdoby našeho Památkového ústavu.

Součástí kongresu byl i večer Visegradské čtyřky, na kterém přednesli Ing. Ján Kyseľ ze Slovenské komory stavebních inženýrů přednášku na téma Rekonstrukce církevního gymnázia a arcibiskupského paláce v Trnavě a Ing. Svatopluk Zídek přednášku na téma Vzorová obnova národní kulturní památky kláštera premonstrátů v Teplé 2008–2016, za níž získali její tvůrci Cenu ČKAIT.