Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Olympic Palace
Olympic Palace

Do 18. ročníku přehlídky a soutěže Stavby Karlovarského kraje se přihlásilo 17 staveb a 5 projektů. Za uplynulých sedmnáct let přehlídka představila 469 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů.

Organizace pro podporu a rozvoj stavebnictví společně s Karlovarským krajem a městy Karlovy Vary, Cheb a Sokolov uspořádaly již osmý ročník Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018, založených před osmi lety.

Součástí Dnů stavitelství a architektury jsou konference, soutěže a další akce. Mezi nejdůležitější z nich patří již 18. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje, Zachráněné památky Karlovarska a soutěž středních průmyslových škol.

Do 18. ročníku přehlídky a soutěže Stavby Karlovarského kraje se přihlásilo 17 staveb a 5 projektů.

Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota (Josef Janů, Jiří Klsák, Petr Kropp, Karel Jakobec, Filip Kadlec, Rudolf Borýsek, Vladimír Kádě, Josef Král, Josef Kopstein, Stanislav Potůček, Pavel Pospíšil, Petr Kuneš, Jiří Leitgeb, Petr Martínek, Luboš Mašek, Antonín Polony, Anna Vlášková – tajemník). Všechny stavby porota posuzovala – hodnotila bodově (1–10 bodů) podle následujících kritérií: 1. Společenský dlouhodobý význam stavby; 2. Celkový architektonický výraz díla, začlenění stavby do daného prostředí; 3. Složitost díla, náročnost projektového řešení, náročnost koordinací.

Nejlepší stavby a projekty byly vyhlášeny v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018 na slavnostním večeru v Karlovarském městském divadle 8. června 2018.

Nad celou akcí převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek. Akce se koná za podpory Karlovarského kraje, měst Karlovy Vary a Cheb.

Za uplynulých sedmnáct let přehlídka představila 469 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů a představili jsme je veřejnosti.

Více na www.stavbykarlovarska.cz.

Stavba Karlovarského kraje 2018

Realizované stavby

1. místo a Cena primátora města Karlovy Vary:

Olympic Palace

Přihlašovatel/zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.

Investor: KZET a.s.

Projektant: Ing. Michal Odvody – PORTICUS s.r.o.

Olympic Palace

2. místo: Nová budova hospicové péče Rehos

Přihlašovatel: REHOS – Zařízení následné rehabilitační

a hospicové péče, p.o.

Investor: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. Musilová – G DESIGN spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Nová budova hospicové péče Rehos

3. místo a cena časopisu Stavebnictví:

Oprava mostu přes Jáchymovský potok

Přihlašovatel/investor: Město Jáchymov

Projektant: Ing. Jakub Rudolský – PONTIKA, s.r.o.

Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Oprava mostu přes Jáchymovský potok

Projekty

1. místo: Zámecká věž, Zámecký výtah a plato Zámeckého vrchu

Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary

Investor: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Václav Kouba

Zámecká věž, Zámecký výtah a plato Zámeckého vrchu

2. místo: FUTURA – nová vodárna

Přihlašovatel: tým Futura

Investor: Investiční skupina – Praha

Architektonický návrh: Jana Šemberová, Petr Čumr

FUTURA – nová vodárna

Veřejné hlasování

V rámci veřejného hlasování na internetu od 16. května do 8. června bylo odevzdáno celkem 12 186 hlasů, z toho 10 969 platných. Ze staveb získala nejvíce hlasů veřejnosti (672) Prodejna automobilů a autoservis Zimmel. Z projektů získala nejvíce hlasů (1008) FUTURA – nová vodárna.

Prodejna automobilů a autoservis Zimmel

Osobnosti roku

Projektantem roku Karlovarského kraje se stal Ing. Michal Odvody, který se podílel na projektu Olympic Palace. Cena se uděluje i za jeho dlouholetou kvalitní projektovou práci na úseku pozemních staveb.

Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje se stal Jan Bareš – stavbyvedoucí projektu Rezidence severní Ostrov – bytové domy A a B. Cena se uděluje za jeho úspěšné a kvalitní řízení stavby.

Osobností stavitelství Karlovarského kraje se stal Jan Klíma, který byl oceněn za celoživotní dílo v oblasti dopravní infrastruktury.

Zachráněné památky Karlovarska

1. místo ve veřejném hlasování

Pomezná – tvrz

Někdy v průběhu 14. století byla vystavěna gotická tvrz, která nahradila původní panské sídlo. V roce 2014 započal majitel Petr Jaška s postupnou záchranou objektu. V letech 2016–2017 proběhla celková rekonstrukce. Hlavní vstup byl osazen novými okovanými dveřmi a v interiéru věže byla vestavěna dřevěná podlaží. Obvodové zdivo tvrze bylo dostavěno do původní výše a věž následně zastřešená provizorní nízkou sedlovou střechou.

Na internetových stránkách www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani-skk#pamatka bylo registrováno 4124 hlasů, tvrz Pomezná získala nejvíce: 1158 hlasů.

2. místo ve veřejném hlasování

Loket – městský dům č. 59

Původní, patrně ještě dřevěný městský dům, byl vystavěn pravděpodobně již v průběhu 13. století v nově vzniklém královském městě Loket. V letech 2015–2016 přistoupili noví majitelé Jakub Fajt a Barbora Slauková k celkové rekonstrukci a modernizaci domu s penzionem za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Během stavebních prací došlo k doplnění a výměně stavebních výplní oken a dveří, odvlhčení základového zdiva, vytvoření nových omítek a k celkové rekonstrukci vnitřních prostor a jejich adaptaci pro provoz penzionu.

Výsledky 22. ročníku Soutěže středních průmyslových škol stavebních

1. místo: Petr Kuchařík – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, p.o.

2. místo: Tomáš Lucký – Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o.

3. místo: Jakub Mucha – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Celkové hodnocení škol

1. místo: Střední průmyslová škola stavební v Plzni (Miroslav Němec, Hana Fialová, Michal Jaroš)

2. místo: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, p.o. (Petr Kuchařík, David Majerik, František Papík)

3. místo: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. (Jakub Mucha, Michael Kostka, Tereza Veselá)

Dny otevřených dveří na stavbách a školách v Karlovarském kraji se budou konat v září a říjnu 2018. Hlavními pořádajícími organizacemi DSA jsou Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – oblastní kancelář Karlovy Vary, Český svaz stavebních inženýrů – oblastní pobočka Karlovy Vary, Svaz podnikatelů ve stavebnictví – Karlovarská oblast, SIA – Krajská rada výstavby.