Pojištění právní ochrany

Poskytuje ochranu proti nespravedlnosti, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu, a to v nejrůznějších oblastech, od rodinného života, přes zaměstnání, až po podnikání a volný čas.

Pojištění právní ochrany podpoří AO při prosazování jejich oprávněných zájmů. Nejenom že pojištění právní ochrany ušetří čas a související starosti, ale také ponese riziko vzniklých nákladů. Pro představu uvádíme příklady cen advokátů, nebo také kolik vás stojí spory, které mohou být nejen občanskoprávní, ale i trestněprávní. Služby poskytované advokátními kancelářemi nejsou levné a náklady na kvalifikovaného právního zástupce, soudní poplatky nebo znalecké posudky mohou vystoupat na velké částky. Průměrná cena za 1 hodinu práce advokáta je cca 800 Kč, cena za úkon minimálně 500 Kč, stanovisko nebo vypracování posudku od 4000 Kč atd. Pojištění právní ochrany vám zajistí právní služby, které již nemusíte hradit z vlastních peněz.

Statistiky také jasně říkají, že každý třetí Čech vedl v posledních pěti letech právní spor. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí jedna spadlá střecha tělocvičny a kolik se okolo toho vyskytne posudků, vyjádření, stanovisek apod. Hmotná škoda je samozřejmě na straně jedné, na druhé straně ovšem stojí celá armáda znalců, právníků a nejrůznějších dotčených osob, jejichž služby vyžadují značné náklady.

Příklady pojistných událostí z praxe ve výstavbě

  • AO naprojektovala rodinný dům. Vše probíhalo bezproblémově až do chvíle, než se při dokončování fasády utrhl skleněný prvek a co bylo nejhorší, zranil řemeslníka, který zde pracoval. AO byla obviněna pro trestný čin z nedbalosti, měla ovšem sjednáno pojištění právní ochrany a záležitost předala k řešení pojišťovně. Okamžitě jí bylo poskytnuto právní poradenství, ale nakonec celá věc skončila u soudu. Pojišťovna AO přidělila právního zástupce a na vlastní náklady nechala zpracovat odborný posudek, který se nakonec ukázal jako klíčový. Vina byla na straně firmy, která stavbu prováděla. Díky pojištění právní ochrany v oboru podnikání AO ušetřila mnoho nervů, peněz a času.
  • AO se ozval jeden z bývalých stavebníků, pro kterého projektovala prodejnu potravin, s tím, že mu do stěn vzlíná vlhkost a ať s tím něco dělá. Protože AO měla sjednané pojištění právní ochrany, obrátila se na pojišťovnu s žádostí o právní pomoc. Společnost se spojila s experty, kteří situaci prověřili a zjistili, že pochybila firma, která stavbu realizovala – oproti projektu špatně aplikovala hydroizolaci a další opatření, která vzlínání zabraňují. AO byla očištěna a zjistila, že k řešení podobných věcí opravdu není zavázána.
  • AO vypracovala projektovou dokumentaci dle požadavků stavebníka. Když požadovala úhradu faktury za odvedenou práci, stavebník odpověděl, že stavbu nerealizoval a že tedy nemá důvod fakturu hradit. Pojištění právní ochrany se vztahuje i na situace, kdy smluvní partner neuhradí fakturu. Pokud si stavebník objednal projektovou dokumentaci, není pro platbu za služby rozhodující, zda byla stavba realizována, či nikoliv. V tomto případě ani nezáleží, zda se jednalo o studii, nebo dokumentaci v kterémkoliv stupni. Za odvedenou práci projektanta samozřejmě přísluší odměna a pokud má sjednáno pojištění právní ochrany, pojišťovna v tomto případě hradí náklady na vymáhání.

Proč nestačí pojištění profesní odpovědnosti

V rámci činnosti pro Komoru vykonává makléř GrECo JLT řadu seminářů na téma odpovědnost za škody a pojištění. Zde zaznívají často dotazy, proč by si měly AO platit pojištění právní ochrany, když mají pojištění hrazeno z členských příspěvků. Je nutné si uvědomit, že se jedná o dvě odlišné služby.

Pojištění profesní odpovědnosti AO v rámci příspěvků ČKAIT má i přes široký rozsah své hranice a kryje výhradně škody vzniklé třetím osobám. To znamená, že když např. projektant způsobí stavebníkovi škodu vadným projektem, uplatní se právě toto pojištění. Může se jednat také o vadný stavební dozor, technický dozor stavebníka a nejrůznějších příkladů z praxe je celá řada.

Pojištění profesní odpovědnosti však hradí skutečnou škodu a ušlý zisk vzniklý investorovi nebo jinému poškozenému, neslouží ale například v případě, že vám investor neproplatí faktury, neopodstatněně sníží odměnu za služby a podobně.

Sjednáním pojištění právní ochrany máte zajištěnou právní pomoc, pojišťovna vám bude například pomáhat a zastupovat vás:

• při trestním stíhání • při vymáhání pohledávek, nezaplacených faktur • při sporech s finančním úřadem • při sporech s pojišťovnou, pokud odmítne nebo zkrátí pojistné plnění • při sporech pracovněprávních • při dopravní nehodě – poradí, jak postupovat, co sepsat a podepsat • při způsobení dopravního přestupku • při hrozbě odebrání řidičského průkazu.

Pojišťovna dále hradí například:

• znalecké posudky • náklady právních zástupců (i právníka dle vlastního výběru) • poplatky a náklady za soudní řízení.

A jak nejčastěji probíhá spolupráce s pojišťovnou právní ochrany?

Klienti mají k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu právníka na telefonu. Pojištěný tedy může požádat o pomoc telefonicky, ale také e-mailem, písemně, nebo osobně. Následně se případu ujme právník s příslušnou specializací, který zpracuje analýzu a poskytne poradenství, nebo rovnou uplatní práva klienta u protistrany. Následně zastoupí klienta v soudním nebo správním řízení. V případě úspěchu zahájí právník exekuční řízení, v případě neúspěchu uhradíme náklady protistrany až do výše limitu uvedeného v pojistné smlouvě.

Po předchozí domluvě si dokonce můžete zvolit advokáta, kterému důvěřujete a pojišťovna vám uhradí náklady za jeho služby.

S konkrétními dotazy na toto téma se můžete obrátit na zástupce pojišťovacího makléře:

Mgr. Jakuba Doležela, 725 321 530, j.dolezel@greco.cz, nebo

Ing. Petru Bartoníčkovou, 728 130 266, p.bartonickova@greco.cz

Nyní probíhá anketa, kde můžete vyjádřit svůj případný zájem o tento druh pojištění. www.survio.com/survey/d/N8E6C9B9K5C3J7D4D