Pojištění

 • Pojištění právní ochrany

  Poskytuje ochranu proti nespravedlnosti, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu, a to v nejrůznějších oblastech, od rodinného života, přes zaměstnání, až po podnikání a volný čas. Pojištění právní ochrany podpoří AO při prosazování jejich oprávněných zájmů. Nejenom že pojištění právní ochrany ušetří čas a související starosti, ale také ponese riziko vzniklých nákladů. Pro představu uvádíme příklady cen advokát
 • Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

  Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT. Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení a výjimkou nej
 • Nabídka pojištění kybernetických rizik

  Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP a.s. ve spolupráci s ČKAIT připravila pro autorizované osoby pojištění kybernetických rizik.

 • Zvýšené skupinové pojištění pro právnické osoby

  Zvýšené skupinové pojištění mohou využít i právnické osoby (s.r.o., v.o.s.) při splnění podmínek uvedených níže v odstavcích. Vždy platí, že hrubý příjem z odborné činnosti ve výstavbě a činností souvisejících právnické osoby nepřesáhl, případně nepřesáhne 2 mil. Kč za rok. Podmínky pro právnické osoby, kde majitel společnosti (autorizovaná osoba) nevykonává odbornou činnost jako zaměstnanec této své právnické osoby, ani nezaměstnáv
 • Nové připojištění autorizovaných osob ČKAIT

  ČKAIT nabízí svým členům možnost uzavřít od 1. ledna 2017 zvýšené skupinové pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu odborné činnosti až do výše 5 mil. Kč. Základní stávající pojištění pro případ odpovědnosti za škody do výše 250 000 Kč není dostatečné pro odpovědný výkon profese.