Nové připojištění autorizovaných osob ČKAIT

ČKAIT nabízí svým členům možnost uzavřít od 1. ledna 2017 zvýšené skupinové pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu odborné činnosti až do výše 5 mil. Kč. Základní stávající pojištění pro případ odpovědnosti za škody do výše 250 000 Kč není dostatečné pro odpovědný výkon profese.

Autorizované osoby, které se přihlásí ke zvýšenému skupinovému pojištění s limitem plnění do výše 2 mil. Kč nebo 5 mil. Kč, budou pojištěny prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Pojistné za toto zvýšené skupinové pojištění si budou AO hradit samy mimo platbu členského příspěvku na účet ČKAIT ve výši:

  • 4660 Kč pro limit plnění 2 mil. Kč;
  • 8420 Kč pro limit plnění 5 mil. Kč;
  • v případě energetických specialistů jsou ceny 4960 Kč pro limit plnění 2 mil. Kč a 9020 Kč pro limit plnění 5 mil. Kč.

Zvýšené skupinové pojištění je určeno pro osoby samostatně výdělečně činné a majitele s.r.o., jejichž hrubý roční příjem z odborné činnosti ve výstavbě nepřesáhne 2 mil. Kč.

Pojišťovna uznává retroaktivitu z předchozího pojištění bez ohledu na to, u které pojišťovny měli členové ČKAIT svou individuální smlouvu. V případě, že člen skončí svou aktivní činnost, může si individuálně sjednat tzv. udržovací pojištění na dobu pěti let.

Nový druh skupinového pojištění byl dojednán ve spolupráci s pojišťovacím makléřem, firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Pojištění poskytuje ČSOB Pojišťovna, a. s.

Celý systém přístupu dalších členů ČKAIT ke skupinovému připojištění je otevřený a je možné se k němu kdykoliv přidat přihlášením buď prostřednictvím kanceláře ČKAIT v Praze, anebo u zástupkyně pojišťovacího makléře, firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., Ing. Petry Bartoníčkové (tel.: 728 130 266).

Rámcová pojistná smlouva ČKAIT s ČSOB Pojišťovnou, a. s., umožňuje sjednat i individuální připojištění na škody vyšší než 5 mil. Kč. Individuální připojištění mohou dále využít i majitelé s.r.o., jejichž hrubý roční příjem z odborné činnosti ve výstavbě přesáhne 2 mil. Kč. V případě individuálního pojištění lze navýšit limit pojistného plnění až na 15 mil. Kč.

Podmínky základního profesního pojištění ČKAIT

Všechny autorizované osoby ČKAIT jsou pojištěny v tzv. základním skupinovém pojištění s limitem plnění do 250 000 Kč a se spoluúčastí 10 000 Kč, pokud se neúčastní celoživotního vzdělávání, a 5000 Kč v případech, kdy se účastní celoživotního vzdělávání. Cenu za základní pojištění hradí ČKAIT z členských příspěvků.