Standardy projektových dokumentací a pracností projektových prací v roce 2017

V loňském roce naše pracovní skupina pod vedením Ing. Pavla Štěpána zrevidovala standardy projektových dokumentací v oboru pozemních staveb a dokončila standardy pracností projektových prací tohoto oboru. Výsledkem těchto elaborátů je specifikace rozsahů a podrobností jednotlivých projektových dokumentací, určení toho, co nepovažujeme za součást projektových dokumentací a co nelze zahrnout do ceny projektových dokumentací a stanovení výpočtu pracovních hodin, které je nutno vynaložit k vypracování kvalitní a úplné projektové dokumentace, odpovídající výše uvedeným standardům. Tato metodika poslouží projektantům a také našim klientům, zejména těm z oblasti veřejných prostředků, kteří na tuto metodiku již dlouho čekají.

Výpočetní kalkulačka pro stanovení potřebných hodin se již nachází na webových stránkách obou profesních komor.

To je vše, co je možné pod hlavičkou ČKAIT a ČKA vykonat. Projektant, který vypracovává nabídku na projektové práce, musí do výpočtu honoráře vložit svoji hodinovou sazbu. Násobek těchto hodnot je možno prohlásit za nabídkový honorář. Čekají nás jednání na MMR o zveřejnění těchto metodik. Nabízí se například Ústav územního rozvoje v Brně, ale nelze předbíhat.

PS: Standardy pracností projektových prací vytváří pracovní skupina sestavená z členů Aktivu pozemních staveb ČKAIT a zástupců ČKA.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.