Jubileum: JUDr. Miroslav Hegenbart

foto: Tomáš Malý
foto: Tomáš Malý

Dne 12. března se dožívá devadesáti let JUDr. Miroslav Hegenbart. Svou profesní kariéru začínal na stavebním úřadě v Praze 7. V roce 1959 byl přijat na Státní výbor pro výstavbu a po jeho zrušení přešel sám s celou agendou „stavebního zákona“ na ministerstvo stavebnictví. Od roku 1963 působil v nově zřízené Státní komisi pro investiční výstavbu jako legislativní právník v odboru územního plánování a stavebního řádu a následně ve Státní komisi pro techniku jako zástupce ředitele odboru územního plánování a stavebního řádu. Poté byl v roce 1970 převeden na Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj s úkolem vytvořit nový stavební zákon. Jeho role při tvorbě stavebního zákona č. 50/1976 Sb. byla vůdčí a rozhodující. Zákon přinesl na základě aplikace zahraničních zkušeností na svou dobu řadu progresivních ustanovení, s důrazem na kontrolu kvality stavebních výrobků, zavedení informačního systému ve výstavbě, profesní nároky na odpovědné osoby působící ve výstavbě a zavedl všeobecné technické požadavky na výstavbu. Tato právní úprava platila se změnami 30 let a po novelizacích platí dosud na Slovensku. Podílel se na zavedení systému zvláštní způsobilosti osob k vybraným činnostem ve výstavbě a jeho pozitivní i negativní zkušenosti byly využity při formulaci vnitřních komorových předpisů. V říjnu 1989 odešel poprvé do penze a odjel do USA, avšak ihned po návratu začátkem roku 1990 se zapojil do legislativní činnosti v rámci zvláštní komise Legislativní rady vlády ČSFR, která koordinovala postupy v přestavbě stavebního práva. Zde působil do konce roku 1992, kdy odešel podruhé do důchodu, ale nemínil zahálet a nezahálí dodnes.

Z odborné činnosti doktora Miroslava Hegenbarta je nutné uvést kromě aktivit v oblasti legislativy i jeho publikační činnost v podobě mnoha komentářů, publikací a článků a lektorskou činnost na renomovaných vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí. Působil a působí v řadě funkcí jako člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj nebo jako člen rozkladové komise předsedy Českého báňského úřadu či zkušební komisař v rámci autorizací ČKAIT, zkušební komisař při zkouškách autorizovaných inspektorů, je členem správní rady Nadace ABF, v letech 2007 až 2010 byl místopředsedou Koordinační rady pro autorizované inspektory. V roce 1992 inicioval založení České společnosti pro stavební právo, kde byl do roku 2002 předsedou a dodnes je čestným předsedou. Po vzniku SIA ČR – Rady výstavby, jejíž založení také inicioval, byl zvolen v jednom funkčním období prezidentem a viceprezidentem této organizace. V letech 1995 až 1997 byl prezidentem a viceprezidentem Evropské společnosti pro stavební právo. V roce 2013 byl vyhlášen v rámci akce Stavba roku osobností roku.

Přejeme panu doktorovi, který je nejenom skvělým odborníkem, ale i přátelským kolegou, vše nejlepší k jeho jubileu, hodně zdraví a elánu do dalších let a také spoustu muzikantských a výtvarných zážitků.