PROFESIS - Profesní informační systém ČKAIT

Novinky

Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7)
Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)
Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01)
Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB

Právní předpisy

Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese.

DVD Profesis 2016

Aktuální DVD Profesis 2016 je možné vyzvednout ve všech oblastních kancelářích ČKAIT.

Přístup do systému

Systém Profesis.cz je pro členy ČKAIT zdarma. Pro přihlášení zadejte jako uživatelské jméno své členské číslo (všech 7 znaků), heslo je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, nebo o ně můžete požádat na e-mailu jjendruscak@ckait.cz. Heslo bude zasláno na vaši e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT.

www.profesis.cz