Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl

Vo Veľtržnom paláci v Prahe sa konal 4. novembra 2016 slávnostný krst najnovšej knihy Inžinierske stavby krajín V4 – III. diel. Krst sa uskutočnil ako sprievodné podujatie medzioborového veľtrhu obnovy, financovania a využitia výstavy PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.

Pred samotným krstom knihy boli predstavené jednotlivé stavebné objekty, po šiestich stavbách z každej krajiny z rôzneho druhu stavebných objektov:

• z Poľska: výstavba centrálneho úseku druhej linky varšavského metra, Európske centrum Solidarity v Gdaňsku, Viadukt cez železničnú trať v Opole, Centrum Jána Pavla II. v Krakove, Varšavský národný štadión, Sídlo národného symfonického orchestra v Katoviciach;

• z Maďarska: most Ferenca Deáka v Budapešti, Infocentrum Baja, Zriadenie bane na kremičitý piesok v pri obce Sóskút, vytvorenie vzájomne prepojenej električkovej dopravy v Bude, priemyselná firemná budova RATI, Centrum Kodály v Pécsi;

• z Českej republiky: Trojsky most v Prahe, sprístupnenie a nové využitie NKP Hlubina, areál zámku Lednice, tunelový komplex Blanka v Prahe, rekonštrukcia Znojemského viaduktu, Veľkokapacitné sklady pohonných hmôt v Loukove;

• zo Slovenska: „Nový“ Starý most cez Dunaj v Bratislave, budova Národnej banky Slovenska v Bratislave, rekonštrukcia električkového tunela pod Bratislavským hradom, City Arena v Trnave, dopravné prepojenie Chopok sever-juh v Nízkych Tatrách, vysúvaný most na diaľnici v Štrbe.

Viaceré z publikovaných stavebných objektov boli vyhodnotené vo svojich krajinách ako stavby roka.