ČKAIT finančně podpořila památky a nadace

Pořízení píšťalových varhan do Betlémské kaple bude stát 12 mil. Kč, prozatím je vybráno 2,5 mil. Kč 
(foto: Rektorát ČVUT v Praze)
Pořízení píšťalových varhan do Betlémské kaple bude stát 12 mil. Kč, prozatím je vybráno 2,5 mil. Kč (foto: Rektorát ČVUT v Praze)

Představenstvo ČKAIT v listopadu 2016 schválilo finanční podporu tří kulturních památek a také tří nadací, jejichž cílem je podpora studia specializovaných oborů ČVUT v Praze. Celková darovaná částka 500 000 Kč je v plné výši daňově odpočitatelnou položkou, o niž si ČKAIT snížila daňový základ.

Oprava vyhořelého Libušína na Pustevnách – dar v hodnotě 200 000 Kč

V noci 3. března 2014 došlo k rozsáhlému požáru národní kulturní památky Libušín, která patří do souboru nejznámějších beskydských secesních lidových staveb. Byla postavena v letech 1897– 1899 podle návrhů Dušana Samo Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína. Veřejnou sbírku na její obnovu vyhlásilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Projektovou dokumentaci na obnovu Libušína zpracovala firma Masák & Partner s.r.o. Zhotovitelem stavby je společnost Archatt, s.r.o. V současnosti probíhá kácení stromů v nadmořské výšce nad 500 m n. m. Následně bude kulatina opracována tradiční technologií ručně na trámy. Stromy věnovaly Lesy ČR a pocházejí z téměř stejné lokality jako původní. Jedná se také o původní barevnosti Libušína – barvy jsou vyneseny na dřevu a budou umístěny na Pustevnách, aby se ověřila jejich stálost.

Více informací: www.vmp.cz/cs/oprava-libusina

Pořízení píšťalových varhan do Betlémské kaple ČVUT v Praze – dar v hodnotě 150 000 Kč

Digitální varhany byly do Betlémské kaple zakoupeny v roce 1993. V provozu jsou již přes 20 let, což je doba, která výrazně překračuje odhadovanou životnost digitálních nástrojů. Navíc jsou současné varhany vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostoru nedostačující. Cílem sbírky pořádané Spolkem absolventů a přátel ČVUT je obohatit koncertní prostředí o královský hudební nástroj – dvoumanuálové píšťalové varhany s 26 rejstříky, které budou prostřednictvím autentického zvuku svých píšťal přinášet skutečně hluboký umělecký prožitek, a to jak návštěvníkům tradičních koncertů, tak účastníkům promocí a imatrikulací studentů všech oborů, včetně těch, kteří se stanou členy ČKAIT.

Více informací: varhany.cvut.cz/cil-sbirky.html

Oprava nejstaršího dochovaného podlahového kolotoče v Evropě – dar v hodnotě 50 000 Kč

V roce 1892 nebo 1893 se v Praze na Vinohradech poprvé roztočil dřevěný kolotoč. V roce 1894 se kolotoč stěhuje na Letnou, do Kostelní ulice před Národní technické muzeum, kde stojí dodnes. Jedná se o nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě a chráněnou technickou památku. Kompletní oprava dřevěného pavilonu proběhla v roce 1995, nicméně k rekonstrukci interiéru nedošlo. V roce 2004 koupilo kolotoč v kritickém stavu Národní technické muzeum. Rekonstrukci potřebuje nyní zejména vlastní točna, 19 koní, autíčka a čáp, stahovací rolety, okolní terén a odvodnění, opět elektrorozvody a elektrická svítidla. Náklady na celkovou rekonstrukci přesahují 7 mil. Kč (z toho interiéry činí 3,5 mil. Kč). Sbírku pořádají MČ Praha 7 a Národní technické muzeum.

Více informací: www.letenskykolotoc.cz

Nadační fond Stanislava Hanzla – dar v hodnotě 55 000 Kč

Nadační fond byl založen v roce 1997 na počest prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc., prvního rektora ČVUT po listopadu 1989. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze. Podpora nadačního fondu je směřována zejména k modernizaci studia a prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia.

Více informací: intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/nfsh

Zvoníčkova nadace – dar v hodnotě 25 000 Kč

Zvoníčkova nadace byla založena a registrována na Fakultě strojní ČVUT v Praze v roce 1993 z podnětu tehdejšího děkana Fakulty strojní prof. Ing. Petra Zuny, CSc., a byla pojmenována po prof. Janu Zvoníčkovi, který byl vynikajícím konstruktérem a zakladatelem novodobého českého technického pokroku a spolutvůrcem základů československého strojírenství. V letech 1914–1915 a 1919–1920 působil jako děkan strojní fakulty, v letech 1922–1923 jako rektor ČVUT. Nadace podporuje činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Více informací: www.fs.cvut.cz/studium/stipendia-nadace-fondy/zvonickova-nadace/

Nadace Františka Faltuse – dar v hodnotě 20 000 Kč

Nadace podporuje vzdělání a práci studentů a pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nadace je zřízena k uctění památky dlouholetého profesora ČVUT v Praze Františka Faltuse, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí v Československu.

Více informací: www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz

Oprava vyhořelého Libušína bude stát 88 mil. Kč, sbírka doposud přinesla 10,8 mil. Kč. Sbírka byla prodloužena. Foto: www.vmp.cz

Na opravu nejstaršího dochovaného podlahového kolotoče v Evropě je třeba získat ještě téměř 3 mil. Kč (foto: www.ntm.cz)