Boj o zlevněný přístup k ČSN on-line

Na téměř každé valné hromadě se diskutovalo o přístupu členů k normám. Každý člen může využít službu přístupu k ČSN on-line ve kterékoli oblastní kanceláři, pro každodenní práci s normami to však není ideální.

V roce 2016 jsme se proto opět snažili zajistit službu ČSN on-line, internetový přístup k normám dostupnější pro členy Komory. Naší snahou bylo snížit cenu za službu na úroveň roku 2013 nebo vyjednat obdobný přístup jako v letech 2007–2009, tj. přístup k vybraným třídám norem za výrazně nižší cenu. Několikrát jsme navštívili s Ing. Křečkem předsedu ÚNMZ Mgr. Pokorného a diskutovali s ním o možnosti přístupu našich členů k normám. Podařilo se nám nalézt kompromisní řešení, které nakonec sám ÚNMZ přenesl do úhradové vyhlášky, jež definuje podmínky a ceny přístupu k normám. Úřad do návrhu vyhlášky začlenil slevu pro členy komor založených ze zákona, což pro nás znamenalo úspěch.

ÚOHS slevu napadl

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je také připomínkovým místem, však tuto slevu napadl jako neopodstatněnou výhodu. Ceny tak bohužel i přes naše úsilí zůstaly pro rok 2017 stejné jako v roce 2016.

Roční smlouvy a vyšší počet stran tisku

Ke dvěma drobným změnám však přece jen došlo. ÚNMZ po zkušenosti uznal prodlužování platnosti smlouvy po půl roce za nepraktické a vrátil možnost uzavřít smlouvu na celý rok, resp. 12 měsíců. Přístup není omezen kalendářním rokem, je možné uzavřít smlouvu např. od května do konce dubna. Druhou pozitivní změnou je u roční smlouvy s tiskem možnost tisku vyššího počtu stran, a to o 50 % 

Ceny za přístup do ČSN on-line v roce 2017

Při přístupu na období 6 měsíců:

  • 1000 Kč za uživatele bez možnosti tisku;
  • 1500 Kč za uživatele s možností tisku 50 stran celkem;
  • 2500 Kč za uživatele s možností tisku 200 stran celkem;
  • 3500 Kč za uživatele s možností tisku 1000 stran celkem.

Při přístupu na období 12 měsíců:

  • 2000 Kč za uživatele bez možnosti tisku;
  • 3000 Kč za uživatele s možností tisku 150 stran celkem;
  • 5000 Kč za uživatele s možností tisku 600 stran celkem;
  • 7000 Kč za uživatele s možností tisku 3000 stran celkem.

Tiskové stránky lze v rámci předplaceného období dokupovat.