České Budějovice se zaměřují na vzdělávání

Při odborné exkurzi se účastníkům nabídl pohled z horní plošiny sila na rozestavěnou část D3 v úseku Veselí nad
Lužnicí – České Budějovice (foto: Ing. František Hladík)
Při odborné exkurzi se účastníkům nabídl pohled z horní plošiny sila na rozestavěnou část D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice (foto: Ing. František Hladík)

Oblast České Budějovice zorganizovala valnou hromadu svých členů 11. ledna 2017 v prostorách Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích za účasti 125 členů z celkového počtu 1720 (7,3 %).

Po organizačních náležitostech přečetl předseda oblasti Ing. František Hladík zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2016, představil také plán činnosti a rozpočet. Vzpomenul rovněž všechny organizace, se kterými oblast spolupracuje, a poděkoval přítomným zástupcům za účast i spolupráci. Kromě jmenovitých činností zajišťovaných Komorou byla také přečtena zpráva dozorčí rady.

Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti výboru a oblastní kanceláře vyplynulo, že v rámci CŽV bylo v roce 2016 zorganizováno patnáct akcí, jichž se zúčastnilo celkem 416 autorizovaných osob: 7 seminářů (183 účastníků), 7 exkurzí a výstav (137 účastníků), 1 prezentace firem / 96 účastníků.

Z nejzajímavějších exkurzí

Dálnice D3 a stavba IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Ševětín je v jihočeském kraji stále velmi diskutovaným problémem, nejen z hlediska čistě technického, ale i z hlediska stále se prodlužující lhůty výstavby propojení krajského města České Budějovice s Prahou a dále na Rakousko. Rozsah prací a rozlohy staveniště jsme si plně uvědomili až při pohledu shora z výšky 55 m z horní plošiny obilního sila, které se nachází mezi dálnicí D3 a IV. železničním koridorem. Exkurzi navrhl předseda jihočeské pobočky UMČR (Unie mostařů České republiky) Ing. Josef Pumpr. Exkurze se uskutečnila 20. září 2016 a zúčastnilo se jí 51 účastníků.

Ve dnech 27.–30. října 2016 se uskutečnila odborná exkurze s prohlídkou zajímavých staveb technických a kulturních památek severní Moravy a Slezska. Prohlédli jsme si národní kulturní památku Důl Hlubina v Dolních Vítkovicích. Odborný výklad nám poskytl Ing. Milan Šraml, autorizovaný inženýr, který společně s arch. Josefem Pleskotem přestavbu (revitalizaci) Dolu Hlubina a Žofínské hutě připravil a celé přestavby se aktivně zúčastnil. Z jednotlivých výrobních a sociálních objektů byla vytvořena kulturní, společenská a vzdělávací centra.

Navštívili jsme také přečerpávací vodní elektrárnu Dolní stráně, která patří do skupiny ČEZ a vyznačuje se třemi významnými parametry: má největší reverzní vodní turbínu v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW, je to elektrárna s největším spádem v ČR (510,7 m) a je vodní elektrárnou s největším instalovaným výkonem v ČR 2 × 325 MW. Absolvovali jsme prohlídku podzemního díla včetně podzemní haly o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m a vrcholové vodní nádrže. Odborné exkurze se zúčastnilo 33 autorizovaných osob.

Každoroční společnou závěrečnou akcí ČSSI a ČKAIT je adventní setkání, jež bylo tentokrát spojené s odbornou exkurzí do rekonstruovaných klášterů v Českém Krumlově. Z dřívějších klášterů klarisek a minoritů se stalo středisko kulturních a vzdělávacích akcí, prezentující někdejší život a umění nejen v klášterech, ale i řemeslný život tehdejší doby. Atraktivní program přilákal 17. prosince 2016 celkem 74 účastníků.

16. března BOZP
12. a 13. dubna DŘEVOSTAVBY Volyně
13. dubna BIM – zkušenosti z praxe
26.–29. dubna Stavební veletrhy Brno
18. května Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení podle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení.
15. června Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení u stavebního úřadu