Shromáždění delegátů ČKAIT bude letos volební i výroční

Kuloárové diskuse a setkání jsou neodmyslitelnou součástí oblastních valných hromad (foto: Ing. Anežka Najdekrová)
Kuloárové diskuse a setkání jsou neodmyslitelnou součástí oblastních valných hromad (foto: Ing. Anežka Najdekrová)

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na shromáždění delegátů, ale i kandidáty do představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu. Shromáždění delegátů se uskuteční 25. března 2017 v hotelu Pyramida v Praze 6, kde budou vyhlášeny i výsledky letošní Ceny ČKAIT.

Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 5. do 26. ledna 2017 a potvrdily, že ČKAIT je stabilní ekonomicky i organizačně. Oblastních valných hromad se pravidelně účastnili představitelé orgánů ČKAIT, aby informovali členy o aktuálním dění a službách, které jsou jim nabízeny. Připomínalo se i 25. výročí vzniku ČKAIT a upozorňovalo se na připravované vydání Almanachu, ve kterém by se oblasti měly prezentovat.

Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení obvykle zmínil stavební zákon a informoval o stavu projednávání jeho novely, při níž se podařilo zabránit ustanovení experta na statiku. Tato činnost musí podléhat autorizaci. Mluvil o trvalé snaze ČKAIT prosadit změny, které by přinesly opravdové zjednodušení výstavby. V autorizačním zákonu se podařilo vyjasnit postavení techniků. Vyzdvihoval důležitost zavádění BIM do stavebnictví od projekčních prací až po provoz staveb, zejména v dopravních stavbách, kde se jeví největší možnost úspor při realizaci. Dále informoval o mírně přebytkovém rozpočtu Komory za rok 2016 a o návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2017. Zmínil se také o dalších tématech, která se úzce dotýkají výkonu profese: památkový zákon, ceny projekčních prací, standardy pracnosti, vztah s ČKA, územní plánování, zpracování územních plánů, vztahy se středním a vysokým školstvím i nedostatek osvícených stavebníků.

Ing. Jindřich Pater informoval o publikacích ČKAIT, o Profesisu, který považuje za velmi užitečný a ve kterém budou smlouvy potřebné v projektové i realizační činnosti. Veškeré dokumenty si AO mohou stáhnout. Upozornil na Cenu ČKAIT, která byla letos obeslána velmi nízkým počtem návrhů. Je škoda, že kolegové nechtějí prezentovat svou práci.

Mezi hosty oblastních valných hromad také pravidelně vystupoval ředitel Kanceláře ČKAIT Praha Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., který informoval o činnosti kanceláře a připomněl služby Komory pro členy: on-line normy, EET, Profesis, právní poradnu, vydávání publikací a časopisů atd.

Mgr. Doležel a Ing. Petra Bartoníčková, zástupci pojišťovacího makléře, firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., informovali o pojištění autorizovaných osob, novinkách v připojištění a spoluúčasti a připomněli postup vypořádání pojistné události. Ing. Bartoníčková upozornila na skutečnost, že AO končí odpovědnost za svou činnost až smrtí.

Návrh kandidátů dozorčí rady

(počet volených členů orgánu: 9)

OK Brno:

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

OK Jihlava – Ing. František Kavina

OK Hradec Králové – Ing. Vlastimil Klazar

OK Karlovy Vary – Ing. Martin Šafařík

OK Ostrava:

doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

Ing. Vlastimil Šmiřák

OK Plzeň – Ing. Petr Bureš

OK Praha:

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

OK Ústí nad Labem – Mgr. Ing. David Jedinák

OK Zlín – Ing. Ladislav Smola

Návrh kandidátů stavovského soudu

(počet volených členů orgánu: 11)

OK Brno:

Ing. Miroslav Klos

Ing. Josef Luňáček

Ing. arch. Zdena Umlášková

OK Hradec Králové – Ing. Vítězslav Bezpalec

OK Jihlava – Ing. Pavel Hořejší

OK Karlovy Vary – Ing. Michal Odvody

OK Liberec – Ing. Jaroslav Urban

OK Olomouc – Ing. Zdeněk Tomek

OK Ostrava – prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

OK Plzeň – Ing. Josef Kubr

OK Praha:

Ing. Jiří Knob

Ing. Jan Korbel

Ing. Milan Skyva

OK Ústí nad Labem – Ing. Bc. Josef Dvorský

OK Zlín – Ing. Petr Chytil

Návrh kandidátů představenstva

(počet volených členů orgánu: 15)

OK Brno:

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Ing. František Mráz

Ing. Pavel Pejchal, CSc.

OK České Budějovice – Ing. František Hladík

OK Hradec Králové:

Ing. Jiří Hájek

Ing. Jan Chaloupský

OK Jihlava – Ing. Karel Vaverka

OK Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek

OK Ostrava:

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ing. Jindřich Pater

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

OK Pardubice – Ing. Radim Loukota

OK Plzeň – Ing. Robert Špalek

OK Praha:

Ing. Ladislav Bukovský

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Ing. Pavel Křeček, FEng.

Ing. Vladimíra Špačková

Ing. Michael Trnka, CSc.

OK Ústí nad Labem:

Ing. Josef Filip

Ing. Martin Mandík

OK Zlín – Ing. Jaroslav Valkovič