Brno diskutovalo uznávání cizích autorizací

Součástí jednání bylo přednesení návrhu činnosti oblasti a v závěru návrhu usnesení z jednání
(foto: Mgr. Soňa Rafajová)
Součástí jednání bylo přednesení návrhu činnosti oblasti a v závěru návrhu usnesení z jednání (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Brněnská oblast ČKAIT organizovala valnou hromadu svých členů 19. ledna 2017 v prostorách hotelu Avanti v Králově Poli za účasti 136 členů z celkového počtu 4405 AO (3 %).

Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Dále předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček seznámil všechny s děním v ČKAIT v uplynulém roce a s připravovanými aktivitami v letošním roce. Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., místopředseda Dozorčí rady ČKAIT, přednesl a komentoval zprávu dozorčí rady. Teze činnosti oblasti ČKAIT Brno na rok 2017 přednesla Ing. Svatava Henková. Součástí jednání bylo přednesení návrhu tezí činnosti oblasti a v závěru návrhu usnesení z jednání.

Valné hromady se také účastnili hosté z Prahy v čele s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem, ředitelem Kanceláře ČKAIT Ing. Radkem Hnízdilem, Ph.D., poradkyní předsedy Marií Báčovou, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Dominikou Hejdukovou, vedoucí Střediska autorizací Ing. Lenkou Zimovou a vedoucí propagace ČKAIT Soňou Rafajovou. Dále na valné hromadě byli přítomni prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT a předseda brněnské oblasti, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, a Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT.

V rámci diskuse Ing. František Peléšek seznámil účastníky se založením Unie mostařů České republiky. Další dva členové (Ing. Radek Molák a Ing. Radovan Hrnčíř)

diskutovali na téma uznávání autorizací v ČR cizím osobám a porovnání s podobnými procesy v zahraničí.