Ústí nad Labem chystá další ročník soutěže Stavba roku 2017

V Národním domě v Ústí nad Labem
V Národním domě v Ústí nad Labem

Oblast Ústí nad Labem zorganizovala valnou hromadu svých členů 9. ledna 2017 v Národním domě v Ústí nad Labem za účasti 106 členů z 1783 registrovaných v oblasti, což je 6 % 

Valnou hromadu (VH) zahájil a řídil předseda Ing. Martin Mandík. Rovněž uvítal hosty – ředitele SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeňka Hrdinu, předsedu oblastní pobočky ČSSI Ing. Jiřího Zimu, Ing. Zdeňku Švehlovou, vedoucí odboru Územního plánu a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Petru Bartoníčkovou a Mgr. Jakuba Doležala, zástupce pojišťovacího makléře firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Dále byli přítomni představitelé ČKAIT: předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel pražské kanceláře Ing. Radek Hnízdil, vedoucí Střediska autorizací ČKAIT Ing. Lenka Zimová, vedoucí Střediska vzdělávání a informatiky ČKAIT Ing. Dominika Hejduková a manžele Dolanovi z INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. v Hradci Králové.

Vzpomínka na významné členy

Před dalšími body jednání bylo vzpomenuto úmrtí tří významných členů Komory, především Ing. Jiřího Zavorala, CSc., který patřil mezi zakládající členy ČKAIT v oblasti a byl dlouholetým místopředsedou výboru oblasti. Současně byl duchovním otcem ústecké mezinárodní konference Polní geotechnické metody, jejíž 33. ročník se konal v roce 2016 poprvé bez něj. Dalším vzpomenutým je Ing. Jan Fiala, aktivní a dlouholetý člen Dozorčí komise ČKAIT v oblasti. Připomenuto bylo i úmrtí Ing. Saši Kollina, dlouholetého pracovníka ve významných stavebních institucích, včetně Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem.

Ze zprávy o činnosti

Zprávu o činnosti v oblasti za rok 2016 a také o výhledu na rok 2017 přednesl Ing. Mandík. V úvodu připomenul letošní 25. výročí vzniku ČKAIT. Následně veřejně poděkoval Dagmar Urbanové, která k 31. prosinci 2016 ukončila pracovní poměr tajemnice kanceláře a která pro Komoru pracovala téměř 24 let. K poděkování se přiklonili všichni účastníci VH potleskem. Následně představil Ing. Mandík novou tajemnici, Bc. Veroniku Pakantlovou.

Za rok 2016 se počet členů v kraji zvýšil o devatenáct, celkem je počet členů 1783, ačkoliv bylo přijato 44 nových žádostí o autorizaci. Pozastavenou autorizaci má z různých důvodů 173 členů.

V oblasti CŽV se uskutečnilo v roce 2016 celkem 26 akcí (sedmnáct přednášek a seminářů, čtyři odborné prezentace ve spolupráci s OK, řada dalších neevidovaných akcí a pět exkurzí). Celkově má naše oblast opět třetí nejvyšší počet akcí ze všech oblastí, akcí se zúčastnilo 582 osob, což je osmý nejvyšší počet ze všech OK. O vzdělávání panuje setrvalý zájem, využíváno je i internetových nabídek.

Oblast převzala opět záštitu nad mezinárodní konferencí Železniční dopravní cesta v Děčíně, kterou pořádá VOŠ a SPŠ SSD v Děčíně. Proběhl již 33. ročník mezinárodní konference Polní geotechnické metody. Konala se exkurze na stavbu D8, dále do Terezína na realizovaná protipovodňová opatření a na Masarykova zdymadla na Labi pod Střekovem. Pokračuje spolupráce s krajským úřadem, který rozšířil Investiční komisi o zástupce ČKAIT.

Stavba roku Ústeckého kraje 2017

Na jaře by měl být vyhlášen nový ročník soutěže, kterou se nepodařilo vyhlásit v roce 2016. Předseda oblasti vyzval přítomné, aby byli hrdí na svou práci a přihlásili ji do soutěže jak na Stavbu roku Ústeckého kraje, tak do soutěže o Cenu Inženýrské komory. V loňském ročníku byla do soutěže o Cenu IK přihlášena jen jedna stavba – rekonstrukce pivovaru v oseckém klášteře, která si však odnesla cenu.

Z vystoupení hostů

Ing. Pavel Křeček ve svém proslovu poděkoval předsedovi OK za činnost v oblasti a v Představenstvu ČKAIT. Z hostů dále vystoupil Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI v oblasti. Ocenil, že Almanach ke 150. výročí SIA, vydaný ČSSI, bude inspirací pro prezentování ČKAIT v roce 25. výročí jejího vzniku.

Z diskuse

Jiří Hrabák upozornil na neúměrný růst příloh a rozsahu projektové dokumentace a na nesoulad různých předpisů ve výstavbě.

Jiří Válek si postěžoval na byrokratický přístup úředníků a nejednotný výklad pojmů nejen různých stavebních úřadů, ale i jednotlivých pracovníků jednoho úřadu. Dožadoval se stanovení hodinové sazby pro činnost AO, včetně sazby pro znalce. Na diskusi reagoval předseda ČKAIT Ing. Křeček, jenž potvrdil nárůst byrokracie a překážek pro výstavbu, což přes ubezpečení ministerstev o zjednodušování SZ při novelách působí velmi paradoxně. Vysvětlil i to, že Komora má stanovování cen jednoznačně zakázáno a změna neprošla ani při poslední novele autorizačního zákona. Na závěr upozornil na trestní odpovědnost AO v celém procesu výstavby.

Předseda oblasti Ing. Mandík poděkoval přítomným za účast a pozval je do přísálí k další neformální diskusi.