Památkou roku 2017 se staly křížová cesta v Jiřetíně a most v Bystré

U příležitosti konání konference 100 let – proměny měst, kterou uspořádalo ve dnech 22.–24. března 2018 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byly vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů.

Již v pátek 23. února 2018 proběhlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Památka roku 2017. V obou kategoriích bylo rozhodnuto o třech stavbách nominovaných na vítěze.

V kategorii malá stavba byly nominovány tyto památky: Čtrnáct kaplí křížové cesty – Mníšek pod Brdy; Kaple Ukřižování – cyklus křížové cesty – Jiřetín pod Jedlovou; Krovy měšťanských domů – Cheb. V kategorii velká stavba byly nominovány tyto památky: Budova bývalé železniční zastávky – Ostrov; Dřevěný krytý most přes Jizeru v obci Bystrá – Bystrá nad Jizerou; Werichova vila – Praha 1.

1. cena v kategorii Památka roku 2017 – malá

Kaple Ukřižování a cyklus křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou

Počátky poutního místa jsou spojeny s pověstmi o zázračném kříži, který nechal na úpatí vrchu blízko Jiřetína pod Jedlovou postavit v první třetině 17. století nejmladší syn protestantské rodiny Donthů. Roku 1759 započal farář Gottfried Liessner s výstavbou křížové cesty s jedenácti rokokovými výklenkovými kaplemi, postavenými na úpatí Křížové hory, a rokokovou kaplí Božího hrobu. Vysvěcení křížové cesty se uskutečnilo 17. září 1764. Původní dřevěnou kapli z roku 1759 nad dvanáctým a třináctým zastavením křížové cesty zničila o dvacet let později vichřice, krucifix zůstal nepoškozen. Poutní kaple sv. Kříže se stavěla v průběhu 2. poloviny 18. století. Roku 1783 byl položen základní kámen nového barokního kostela, k jeho dostavbě došlo roku 1796. Stavbu pozdržel nedostatek peněz a zrušení kaple dekretem císaře Josefa II. Teprve poté, co měšťané z Jiřetína pod Jedlovou stavbu vykoupili a věnovali obci, mohlo dojít k dostavbě kaple. Nad hlavní oltář byl přenesen starý dřevěný kříž a obraz Panny Marie. Věž v průčelí kaple sv. Kříže byla dostavěna roku 1886. Na začátku 90. let vypadalo místo bezútěšně. Hlavy soch byly ukopané, stříšky kapliček zničené a věž se od velké kaple trhala. Jednou z prvních věcí, kterou bylo třeba provést, bylo přitažení věže ke kapli a opravení klenby nad oltářem, u které hrozilo zřícení. Postupně byl celý areál krok za krokem opravován. Snaha jiřetínských o zachování vzácné památky byla po zásluze oceněna prohlášením Památkou roku 2017.

Kaple Ukřižování a cyklus křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou

1. cena v kategorii Památka roku 2017 – velká

Dřevěný krytý most přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou

Jedná se o jeden z mála dochovaných podkrkonošských krytých mostů. Most v Bystré nad Jizerou má řadu konstrukčních zvláštností, díky kterým se dostal už v roce 1958 na seznam nemovitých kulturních památek. Nesou jej trojúhelníková a lichoběžníková věšadla, navíc vede 24 metrů přes řeku bez podpůrného pilíře uprostřed. Šířka mostu je tři metry a výška pět metrů. Velké nosné trámy o rozměru 50 na 50 centimetrů vznikly ze 160 let starých smrků. Na jednom z kvádrů kamenného pilíře je vytesán rok 1888, jde však nejspíš o datum vzniku předchozího mostu. V České republice jsou pouze dva mosty obdobné konstrukce – věšadlového systému.

Most, jehož rekonstrukce byla dokončena v roce 2017, byl zavřený kvůli havarijnímu stavu pět let. Nyní již most opět slouží svému účelu s omezením pro automobily s váhou do 2 tun. Ocenění Památka roku 2017 se dostalo obci Bystrá nad Jizerou jednoznačně oprávněně.

Dřevěný krytý most přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou