Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT - Technici do orgánů ČKAIT

Technici do orgánů ČKAIT

Kolegové a kolegyně. Připravil jsem si na dnešní jednání příspěvek zabývající se členstvím ČKAIT. Každý rok na valné hromadě konstatujeme, že účast členů je čím dál menší. Členové většinou nemají zájem o schůzování i seminářů se účastní v omezené míře. Jejich povinnost platit příspěvky je vede k úvaze, že kdyby členství nebylo povinné ze zákona, ale dobrovolné, tak by je ukončili.

Možná na to má mimo jiné vliv i funkcionářský aktiv. Přesto, že máme ČKAIT a ČSSI, převážnou část členů v oblastních radách, ale i ve vedení ČKAIT zastupují inženýři, jako by technici, kterých je více než inženýrů, nebyli. Domnívám se, že tato separace, která upřednostňuje inženýry, má také vliv na vztah členů ke Komoře. Obhajoba vedení je, že technici nemají o práci v oblastech zájem. Faktem je, že se hlásit nebudou, ale pokud je předsedové oblasti osloví, tak se domnívám, že kandidovat budou. Proč musí být podle organizačního řádu předsedou ČKAIT inženýr? Už to samo je diskriminující.

Další věcí, která by přispěla k většímu zájmu, by bylo pořádání odborných seminářů nejen v krajských městech, ale i větších městech v kraji, aby to členové měli blíže a neztráceli čas dojížděním.

Pokud máme dost financí, udělejme něco pro členy, aby pocítili zájem vedení o jejich problémy. Určitě to nebude přístavba nebo nová výstavba objektu ředitelství.

Způsob vypořádání:

Shromáždění delegátů ČKAIT 2018 přijalo na základě tohoto diskusního příspěvku změnu organizačního řádu: předsedou ČKAIT může být nově zvolen i autorizovaný technik.