Německé honorářové řády stojí před Soudním dvorem EU

Velký senát Soudního dvora EU (zdroj: Soudní dvůr Evropské unie; www.curia.europa.eu)
Velký senát Soudního dvora EU (zdroj: Soudní dvůr Evropské unie; www.curia.europa.eu)

Evropská komise zažalovala Německo a zpochybnila soulad německých honorářových řádů za služby architektů a inženýrů (HOAI) se směrnicí o službách a podala Soudnímu dvoru EU k posouzení předběžnou otázku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a profesní organizace ČKAIT a ČKA podpořily existenci závazných honorářů. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich existenci naopak zpochybnilo.

Evropská komise zažalovala Německo a zpochybnila soulad německých honorářových řádů za služby architektů a inženýrů (HOAI) se směrnicí o službách a podala Soudnímu dvoru EU k posouzení předběžnou otázku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a profesní organizace ČKAIT a ČKA podpořily existenci závazných honorářů. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich existenci naopak zpochybnilo.

Závazné nařízení o honorářích za služby pro architekty a inženýry (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) platí u našich západních sousedů již od roku 2009. Tehdy bruselská právní kancelář po mnohaletých diskusích odborníků potvrdila, že minimální a maximální sazby v honorářovém řádu nejsou v rozporu s evropským právem. V roce 2016 ale Evropská komise nabyla dojmu, že HOAI nejsou v souladu se Smlouvou o fungování EU (přesněji řečeno s některými ustanoveními směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu) a předala 17. listopadu 2016 předběžnou otázku k posouzení Soudnímu dvoru EU. O půl roku později podala Evropská komise žalobu u Evropského soudu proti Spolkové republice Německo za ponechání nařízení o minimálních sazbách v platnosti.

Znění předběžné otázky (EU č. C-137/18 Hapeg Dresden)

Je třeba unijní právo a zejména čl. 15 odst. 3 písm. b) a c), jakož i první, druhou a třetí větu písm. b) a c) článku 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. prosince 2006 (směrnice o službách) vykládat v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava použitelná v původním řízení, podle níž není ve smlouvách s architekty nebo inženýry povoleno sjednat odměnu, která je nižší, než činí minimální sazby odměny, která musí být určena podle Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (nařízení o odměnách pro architekty a inženýry)?

Úvodn foto - Velký senát Soudního dvora EU (zdroj: Soudní dvůr Evropské unie; www.curia.europa.eu)