Paneláci získaly cenu Magnesia Litera 2018 v kategorii Litera za naučnou literaturu

Název: Paneláci 1 / Padesát sídlišť v českých zemích, Paneláci 2 / Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989

Autor: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová

Grafika: Štěpán Malovec

Vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2017

Anotace: Kniha Paneláci 1 představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů ČR. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Tato periodizace vychází z hloubkového průzkumu třiasedmdesáti sídlišť různého stáří i velikosti a je v této knize prezentována vůbec poprvé, stejně jako řada mezioborových poznatků shromážděných a analyzovaných v rámci výše zmíněného výzkumného projektu.

Kniha Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území ČR od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou. Osu publikace tvoří osm chronologických kapitol, které se věnují vývoji industrializace hromadné bytové výstavby, proměnám politických a ekonomických podmínek i měnící se roli architektů a urbanistů. Základní uměleckohistorickou linku Rostislava Šváchy a jeho kolegů obohacují a prohlubují pohledy různých humanitních oborů, od historiografie architektury a urbanizmu přes antropologii, památkovou péči až k historické demografii. Kniha Paneláci 2 vyšla jako katalog výstavy, kterou na začátek roku 2018 připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Kniha je k dispozici v knihovně ČKAIT.