Památková péče

 • Zpráva z konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

  V prosinci 2018 se v Havlíčkově Brodě konal 4. ročník konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Tématem bylo provádění komunikací a jejich oprav v historickém veřejném prostoru (používání vhodných materiálů a technologií z hlediska funkčnosti komunikace a zájmů památkové péče) a historické stavby a jejich vliv na bezprostřední okolí.

 • Paneláci získaly cenu Magnesia Litera 2018 v kategorii Litera za naučnou literaturu

  Název: Paneláci 1 / Padesát sídlišť v českých zemích, Paneláci 2 / Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 Autor: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová Grafika: Štěpán Malovec Vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2017 Anotace: Kniha Paneláci 1 představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů ČR. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které
 • Paneláci

  Ohlédnutí za výstavou Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–1989 uspořádanou Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze od 25. ledna do 22. července 2018 v rámci projektu www.panelaci.cz. Prohlížel jsem si expozici a vzpomínal na léta v Projektovém ústavu hlavního města Prahy, na své působení hlavního inženýra technické infrastruktury na Černém Mostě II a částech Jihozápadního města. K tomu nám sebrali dům na Žižkově a nahnali
 • Památkou roku 2017 se staly křížová cesta v Jiřetíně a most v Bystré

  U příležitosti konání konference 100 let – proměny měst, kterou uspořádalo ve dnech 22.–24. března 2018 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byly vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů. Již v pátek 23. února 2018 proběhlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Památka roku 2017. V obou kategoriích bylo rozhodnuto o třech stavbách nominovaných na vítěze. V kategorii malá stavb
 • Památková péče po novele stavebního zákona bude ještě více oslabena

  Během řízení o prohlášení bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu kulturní památkou byla na jaře roku 2016 naprostá většina budov bývalého kláštera zbořena a řízení muselo být zastaveno, neboť přestal existovat důvod, pro který bylo řízení zahájeno (foto: Jan Buriánek)

 • Zamítnutí zákona o ochraně památkového fondu

  Zamítnutý zákon o ochraně památkového fondu předpokládal řadu posunů oproti stávající právní úpravě. Vymezoval nejen povinnosti, ale i práva vlastníka kulturní památky. Ještě zásadnější byl tento posuv v otázce práv a povinností vlastníků nemovitostí v památkových územích, kterým mohl přinést dlouho očekávanou možnost poskytnutí dotace na památkové vícenáklady. Na úseku archeologie předpokládal povinnost zpracování projektu záchranného
 • Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

  Ve dnech 25.–26. října 2017 proběhne v historické rekonstruované staré radnici v Havlíčkově Brodě již třetí ročník konference o spolupráci památkářů, projektantů a investorů, jež se koná pod záštitou Ministerstva kultury a ve spolupráci s ČKAIT a dalšími partnery. Diskutovat se bude o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru, navrhování mobiliářů, vhodnosti materiálů používaných při opravách historických budov, dále pak o vizu
 • Návrat života do historických center měst

  Autor: Kolektiv autorů Datum vydání: 2017 Středobodem dění ve městě bývalo vždy systematicky budované centrum města od jeho založení až do nedávné doby. Po roce 1989 byl však nastartován trend vylidňování center. Podmínky pro jejich znovuoživení se hledají složitě. V současnosti se vynakládají nemalé prostředky jak z vlastních zdrojů, tak z dotací poskytnutých Evropskou unií, aby se historická centra měst uchránila. Vzniká řada projektů a podpor,
 • Sympozium Industriálních stop 2017

  O významných, památkově chráněných či ikonických dílech se většinou obecně ví a mluví. Existuje však ještě další vrstva průmyslového dědictví, vnímaná víc na místní úrovni. Do ní patří drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny, malé místní pivovary, skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy či v krajině již osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, místní kapličky p
 • Pojízdná pracovna v administrativní budově firmy Baťa

  V Z+i ČKAIT 2/2016 byla při představování oblasti Zlín uvedena informace o pojízdné pracovně v administrativní budově č. 21 Baťových závodů ve Zlíně. V návaznosti na ohlasy čtenářů upřesňujeme a rozšiřujeme tuto informaci. Administrativní budova firmy Baťa, označovaná číslem 21, byla dokončena v roce 1939 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. O stavbě nové správní budovy se uvažovalo od roku 1936, kdy počet úřednických míst, rostoucí
 • ČKAIT finančně podpořila památky a nadace

  Představenstvo ČKAIT v listopadu 2016 schválilo finanční podporu tří kulturních památek a také tří nadací, jejichž cílem je podpora studia specializovaných oborů ČVUT v Praze. Celková darovaná částka 500 000 Kč je v plné výši daňově odpočitatelnou položkou, o niž si ČKAIT snížila daňový základ.