Profesní informační systém ČKAIT

Aktualizace

 • Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu (TP 1.21)
 • Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně před pádem při údržbě (TP 1.21.1)
 • Plynová zařízení. TZS (MP 1.5.1)
 • Elektroenergetická zařízení. TZS (MP 1.5.2)
 • Elektronická komunikační zařízení. TZS (MP 1.5.3)
 • Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení. TZS (MP 1.5.4)
 • Zdvihací zařízení. TZS (MP 1.5.5)
 • Stavby na poddolovaném území. TZS (MP 1.5.6)
 • Projektování ocelových konstrukci technologických staveb. TZS (MP 1.5.7)
 • Zařízení horizontální a vertikální dopravy. TZS (MP 1.5.8)
 • Obecné zásady činnosti AO. TPS (MP 1.6)
 • Zařízení pro vytápění. TPS (MP 1.6.1)
 • Zařízení pro ochlazování staveb. TPS (MP 1.6.2)
 • Zařízení vzduchotechniky. TPS (MP 1.6.3)
 • Zařízení pro měření a regulaci. TPS (MP 1.6.4)
 • Zdravotně technické instalace. TPS (MP 1.6.5)
 • Plynová zařízení. TPS (MP 1.6.6)
 • Zařízení silnoproudé elektrotechniky. TPS (MP 1.6.7)
 • Zařízení elektronických komunikací. TPS (MP 1.6.8)
 • Obecná metodika odborných posudků. TPS (MP 1.6.10)
 • Provádění staveb (MP 2)
 • Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)
 • Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)
 • Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)
 • Inženýrská činnost (MP 9.1)
 • Inženýrská činnost u technologických staveb (MP 9.4)
 • Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, které bude zasláno na

e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.

Program PROFESIS

Off-line verze systému nahrazuje dříve vydávané DVD. Instalační soubor k Programu je uložen v účtu uživatele v on-line verzi systému (na www.profesis.cz) spolu s licenčním klíčem uživatele a návodem k instalaci a registraci. Pomůcky a právní předpisy v Programu PROFESIS lze v průběhu roku aktualizovat.