Soud v kauze spadlá střecha pokračuje

Okresní soud v září odsoudil projektanta a statika, kteří měli to nejkulatější razítko, neboť autorizovali projektovou dokumentaci a měli i dohlížet na další postup při realizaci jejich díla. Oba obžalovaní se odvolali ke Krajskému soudu.

Padlo první rozhodnutí soudu. Za viníky soud označil ty projektanty, kteří měli to nejkulatější razítko. Obžalovaní se na místě proti rozsudku odvolali. Další řízení bude u Krajského soudu.

Soud určí viníky zodpovědné za zřícení střechy tělocvičny v České Třebové v lednu 2017. (foto: Pardubický kraj)

Výslech svědkyně u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. (foto: Ing. Radim Loukota)

Dne 16. srpna 2018 pokračovalo hlavní líčení u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí s dokazováním v případu zřícené střechy na sportovní hale v České Třebové. Na tento den byl pozván jako svědek majitel, jednatel a ředitel firmy CECOLEGNO Ing. Robert Spálenský. Tato firma na základě smlouvy o dílo realizovala pro generálního zhotovitele stavby projekt a dodávku střešní konstrukce.

Obžalovaní byli externí spolupracovníci dodavatele

Svědek objasnil fungování své firmy a způsob realizace této zakázky. Ve výpovědi mimo jiné uvedl, že projektant i statik střešní konstrukce věděli o rozdělení dolní pásnice (příčina pádu střešní konstrukce). Svědek dokonce tvrdil, že jeden z obžalovaných po havárii střechy přiznal svoji chybu. Proti čemuž se přítomný obžalovaný důsledně ohradil. Obě autorizované osoby pracovali pro firmu CECOLEGNO dlouhodobě jako externí spolupracovníci na základě ústní dohody.

Tímto výslechem skončilo jednání 16. srpna a další jednání bylo odročeno na 13. září 2018.

Tento den tedy pokračujeme a jak bylo naznačeno minule, očekáváme i rozuzlení v podobě prvoinstančního rozsudku.

Kontrolní mechanismy selhaly

Jako první svědek vypovídal Ing. Barvínek, který společně s hlavním projektantem zpracovával projektovou dokumentaci a měl uzavřenou smlouvu s Pardubickým krajem na autorský dozor. Soud zajímalo, jakým způsobem byla zpracována a odsouhlasována projektová a dílenská dokumentace na předmětný vazník a jak probíhala koordinace mezi jednotlivými projektanty a jakým způsobem probíhal autorský dozor.

Obhajoba dodala vlastní odborné posouzení

Dále byl již podruhé předvolán soudní znalec Ing. Chaloupský, který se měl vyjádřit k odbornému posouzení, které dodala obhajoba. Tento posudek dle obhajoby obsahoval protichůdné závěry oproti závěrům soudního znalce. Soudní znalec při výslechu potvrdil, že si za svými závěry ve svém posudku stojí a nic na nich nebude měnit.

Dále soud přečetl některé výslechy a podaná vysvětlení z přípravného řízení včetně znaleckého posudku na výši škody. Rovněž byly čteny některé články SOD mezi Profistavem a Cecolegnem, hlavně články obsahující kontrolní mechanismy.

Podmínka, peněžitý trest a zákaz činnosti

Další návrhy na provádění důkazů byly zamítnuty a tímto bylo dokazování ukončeno. Soud si dal na poradu hodinu a čtvrt dlouhou pauzu s tím, že rozsudek bude vyhlášen ve 14.00 hodin. Ve 14.25 to začalo. Oba obžalovaní jsou vinni. Trest pro oba obžalované: dva roky s podmínkou na dva roky + peněžitý trest 200 tis. Kč a 100 tis. Kč + pro Ing. Škorpila zákaz činnosti na tři roky.

Odůvodnění soudu

V ústním odůvodnění rozsudku zaznělo mimo jiné: Oba obžalovaní se dostatečně nevěnovali zakázce. Absentovali kontrolní mechanismy. Dle svědeckých výpovědí obžalovaní věděli o rozdělení dolní pásnice. Tím, že autorizovali projektovou dokumentaci jako projektant a statik mají zodpovědnost dle § 159 odst. 2 Stavebního zákona a měli i dohlížet na další postup při realizaci jejich díla. V kauze střešní konstrukce měli to nejkulatější razítko.

Na místě se oba obžalovaní prostřednictvím svých obhájců odvolali proti vině i výši trestu. Státní zástupkyně se odvolání vzdala. Pokračování tedy bude u Krajského soudu v Pardubicích.