Ing. Jarmila Korbelářová

  • Zpráva ze setkání zemí V4

    Na konci prázdnin ve dnech 22.–25. srpna 2019 se uskutečnilo již 20. setkání inženýrských organizací zemí V4, takzvané Malé V4, tentokrát na Slovensku v Prešově. Zástupci čtyř zemí si předávali informace o změnách ve stavebním zákoně. Hlavním tématem byla elektronizace stavebnictví. Setkání přineslo účastníkům mnohé náměty na řešení domácích problémů a jeho příjemná atmosféra podpořila možnosti další profesní spolupráce mezi sousedícími zeměmi.