Vývoj českého stavebnictví za posledních deset let

Většina ředitelů stavebních společností očekává i v příštím roce růst stavebních prací. Jejich objem však stále nedosahuje roku 2008.

Většina ředitelů stavebních společností očekává podle kvartální analýzy českého stavebnictví (ceec) i v příštím roce růst stavebních prací. Jejich objem však stále nedosahuje roku 2008.

Z níže uvedeného srovnání je však zřejmé, že za posledních 10 let se snížil roční objem stavebních prací jak v odvětví pozemního, tak inženýrského stavitelství. Vývoj stavebních prací je sice pozitivní, napomáhají tomu evropské peníze, ale objevují se i negativa:

  • enormně dlouhá příprava zejména veřejných zakázek;
  • o 1,9 % vydaných stavebních povolení méně než v minulém roce;
  • nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků.

Stavební výroba stále nedosáhla na úroveň roku 2008

Stavební práce v běžných cenách od roku 1999 do 2008 rostly z 224 087 mil. Kč na 547 609 mil. Kč. Ani v jednom roce tohoto období nedošlo k poklesu produkce. K trvalému poklesu produkce dochází v letech 2008 až 2013. Pokles je postupný od 4,9 % až na 27,4 % V tomto období také dochází k výraznému snížení zaměstnanosti. V období 2013 až 2017 se stavební produkce zvedá z 397 472 mil. Kč až na 453 431 mil. Kč, tj. o 14,7 %, ale dosahuje úrovně roku 2006.

Srovnání objemu stavebních prací v období 2008 až 2017 dle druhu výstavby

Bytové domy – nejvíce se prostavělo v roce 2007 v hodnotě 80 631 mil. Kč. Od tohoto roku docházelo neustále k poklesu a to na 43 690 mil. Kč v roce 2013. Od tohoto roku nastal vzestup prostavěnosti až na loňskou hodnotu 59 966 mil. Kč, což je úroveň roku 2005.

Nevýrobní a výrobní budovy – nejvyšší prostavěnost byla v roce 2008 v hodnotě 153 175 mil. Kč. V roce 2017 dosahuje úrovně 70,7 % ve srovnání s rokem 2008.

Inženýrské stavby – nejvyšší prostavěnost byla taktéž v roce 2008 v hodnotě 160 395 mil. Kč. Od tohoto roku neustále klesala až na úroveň 114 768 mil. Kč, což je 71,6 %

Podobná situace je i u vodohospodářských staveb, oprav a údržby. Jen u staveb v zahraničí je od roku 2007 (14 042 mil. Kč) nárůst na 15 889 mil. Kč.

Zaměstnanost ve stavebnictví vzrostla jen u malých živnostníků

Pokles stavebních prací v období let 2009–2013 měl za důsledek i snížení počtu zaměstnanců. Podle výpočtu MPO v roce 2008 pracovalo v českém stavebnictví 413 129 pracujících, v roce 2016 jen 358 353. Průměrný evidenční počet zaměstnanců činí 207 203 a pracujících majitelů 151 150. Z uvedených počtů je zřejmé, že ve stavebnictví došlo ke snížení počtu pracujících o 54 776. K největšímu poklesu zaměstnanosti došlo u středních podniků. Ve stavebnictví se celkový počet podniků snížil mezi lety 2011 a 2016 o 4 814 jednotek. Podniky malého a středního podnikání s 0–9 zaměstnanci včetně živnostníků je jediná kategorie, která zaznamenala nárůst oproti r. 2008.

Nízké mzdy ve stavebnictví

V roce 2004 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda fyzické osoby 16 090 Kč. V období růstu produkce do r. 2008 se zvedla na 20 706 Kč. V tzv. krizovém období došlo ke zpomalení růstu průměrné mzdy na 22 610 Kč. V roce 2017 je evidována průměrná mzda ve výši 25 589 Kč. Ve srovnání s ostatními obory zaujímá čtvrté místo od konce.