Navrhování kontaktních systémů – ETICS

Autoři: Milan Machatka, Pavel Svoboda

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017

Pomůcka Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho spojení se zateplovanou konstrukcí je zajištěno pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek. Obsahuje související základní pojmy, přehled hlavních souvisejících norem a předpisů, informace k souvisejícím dokumentacím, přehled základního rozdělení ETICS a hlavní legislativní podmínky pro uvádění ETICS na trh. V oblasti samotného navrhování vychází ze základních požadavků na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.