Stavba roku Středočeského kraje 2018

Výsledky přehlídky realizovaných staveb byly vyhlášeny 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Titul Stavba roku Středočeského kraje 2018 získala Mateřská škola Úsměv v Benešově.

Výsledky přehlídky realizovaných staveb byly vyhlášeny 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Titul Stavba roku Středočeského kraje 2018 získala Mateřská škola Úsměv v Benešově.

Do 15. června se do soutěže mohly přihlásit všechny typy staveb, od inženýrských přes pozemní až po úpravy veřejných prostor a krajiny. Autoři staveb, investoři nebo dodavatelé podali přihlášku celkem 13 stavbám.

V průběhu července všechny přihlášené stavby navštívila odborná porota složená ze zástupců organizátorů a nezávislých porotců (Markéta Svobodová, Kateřina Pešatová, Pavel Němec, Ladislav Brett, Petr Nicek, Václav Mach, Miloš G. Parma). Porota nominovala stavby na udělení jednotlivých ocenění včetně titulu Stavba roku Středočeského kraje 2018 a ceny hejtmanky Středočeského kraje. Uděleno bylo dalších osm zvláštních cen. Veřejnost mohla o nejlepší stavbě hlasovat na internetových stránkách do 25. září 2018, kdy byly výsledky slavnostně vyhlášeny ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Oceněné stavby jsou každoročně prezentovány na řadě výstav na stavebních veletrzích. Soutěž je rovněž doprovázena katalogem, který dokumentuje všechny zúčastněné soutěžící.

Vypisovateli 5. ročníku přehlídkové soutěže jsou Středočeský kraj, Nada­ce pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů a Hospodářská komora SČK

Více informací a výsledky letošního i předchozích ročníků soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.

Úvodní foto: Stavba roku Středočeského kraje 2018 – Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově

(zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)