Stavba roku 2018

V letošním roce se konal již 26. ročník tradiční prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku, v němž se představilo 42 staveb, které se utkaly v boji o tituly a ocenění. Více než polovina přihlášených staveb byla z Prahy a Středočeského kraje. Mezi pěti oceněnými byly dvě sportovní haly.

V letošním roce se konal již 26. ročník tradiční prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku, v němž se představilo 42 staveb, které se utkaly v boji o tituly a ocenění. Více než polovina přihlášených staveb byla z Prahy a Středočeského kraje. Podrobné informace najdete na www.stavbaroku.cz.

Soutěž již tradičně získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR – prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, primátorky hlavního města Prahy, starosty MČ Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavbu roku každoročně organizuje Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Hlavním mediálním partnerem byl časopis Stavebnictví a Stavitel, hlavním mediálním partnerem Zahraniční stavby roku Development news.

Do letošního 26. ročníku se přihlásilo celkem 42 staveb. Tak jako každý rok se v soutěži utkaly typologicky různorodé stavby. Hlavním hodnoticím kritériem byla kvalita stavebních prací a materiálů, kvalita architektonického návrhu a začlenění do okolí, inovativnost, trvalá udržitelnost, samotný uživatelský komfort a další kritéria dle uvážení jednotlivých členů poroty.

Titul Stavba roku 2018 získaly stavby

Zimní stadion ŠKODA ICERINK v Praze Strašnicích

autor a projektant: ATELIER A+B – Ing. arch. Břetislav Plachý, dodavatel: Subterra, a.s.
Sportovní hala Dolní Břežany

autor: Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Jakub Našinec, projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., dodavatel: PKS stavby a.s.

Palác Špork

autor: Stanislav Fiala, projektant: Fiala+Němec, s.r.o., dodavatel: Hinton a.s.


Rodinný dům Neveklov

autor: Michal Kunc, Alžběta Vrabcová, projektant: JPV architekt, dodavatel: TFH dřevěné skeletové domy, s.r.o.


Rezidence U Michelského Mlýna v Praze

autor: Ing. Milan Mlada, projektant: AGE projekt, s.r.o., dodavatel: Syner, s.r.o.


Zahraniční stavby byly jen liniové

Mezi přihlášenými byly tři stavby ze zahraničí, které soutěžily o titul ­Zahraniční stavba roku 2018. V této kategorii se utkali výhradně zástupci liniových staveb, a to rychlostní komunikace a obchvat na Slovensku a silniční tunel na Islandu.

Nejvíce bytových domů

Nejčetněji byly v soutěži zastoupeny bytové domy a rezidenční bydlení v celkovém počtu 13 staveb, což potvrzuje zvyšující se poptávku po bydlení. Růst ekonomiky se odrazil na výrobních provozech (3 stavby), výstavbě administrativních objektů (3 stavby) nebo komerčních a obchodních centrech (4 stavby). V letošním roce také soutěžily sportovní stavby (zimní stadion, sportovní haly, koupaliště či golfový areál), ale také stavby pro zdravotnictví (2 stavby). Mezi soutěžními stavbami jsme mohli najít třeba i rekonstrukci vodárenské věže, turistické chaty na minipivovar s ubytovacími službami nebo vinných sklepů. Z oblasti dopravních staveb soutěžilo 5 staveb.

Mimopražské regiony se téměř nehlásí

Z pohledu regionálního byl největší počet přihlášených staveb z Prahy (19 staveb), následoval Středočeský kraj (6 staveb), Jihomoravský kraj (4 stavby), Pardubický kraj (3 stavby), Královéhradecký kraj byl zastoupen dvěma stavbami a po jedné přihlášce přišlo z Karlovarského, Plzeňského, Libereckého, Jihočeského a Moravsko­slezského kraje.

Porota navštívila vybrané stavby

Všechny přihlášené stavby se utkaly v prvním kole soutěže, kdy odborná sedmičlenná porota a Sbor expertů s 27 specialisty zahájily svá hodnocení na základě dodané dokumentace. V rámci druhého kola, které proběhlo od konce června do počátku srpna, již odborná porota soutěže osobně navštívila 27 vybraných staveb.

Porota pracovala ve složení:

  • doc. Ing. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
  • Mgr. Klára Zubíková – ředitelka a členka správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana – člen poroty za Nadaci ABF
  • Ing. arch. Jiří Krejčík – člen poroty za Nadaci ABF
  • Ing. Jiří Koliba – člen poroty za MPO
  • Ing. Ladislav Vaněk – náhradník poroty za MPO
  • Doc. Ing. František Kulhánek – člen poroty za SPS v ČR
  • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – člen poroty za ČKAIT

Nominace 15 staveb byly vyhlášeny v září

Po osobních prohlídkách bylo vybráno 15 nominovaných staveb, které byly slavnostně vyhlášeny 6. září v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Finální výsledky soutěžní přehlídky byly odtajněny na slavnostním udělení 5 titulů a zvláštních cen, které proběhlo v rámci večera 3. října 2018 v Betlémské kapli v Praze.

Po vyhlášení výsledků budou stavby prezentovány také na putovních výstavách po celé ČR, na půdě státních i městských institucí. Vydán byl také tištěný a elektronický katalog, který je využíván jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.