Obor stavby pro plnění funkce lesa má nové znění rozsahu

Finální znění oboru stavby pro plnění funkce lesa schválilo představenstvo http://www.ckait.cz/content/zapis-c-42018-ze-zasedani-predstavenstva-13-zari-2018 (bod 6.0 zápisu) a je zveřejněné na http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait .

STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00):

Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkce lesa) a malé vodní nádrže v lesích podle bodu 8.63 ČSN 75 0146 lesnickotechnické meliorace – terminologie na pozemcích určených k plnění funkce lesa (§ 2 a § 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon).