Stavební zákon, komentář

Mgr. Jana Machačková a kol.

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2018

3. vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na velkou novelu stavebního zákona.

Hlavním účelem komentáře je vysvětlit komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na změny, které přinesla novela stavebního zákona (s účinností od 1. ledna 2018), především pak zcela nové postupy a instituty, které novela stavebního zákona zavedla.

Sestavený autorský kolektiv se skládá z odborníků, kteří se zabývají danou problematikou dlouhá léta ve své pracovní činnosti a kteří proto mohli své praktické zkušenosti uplatnit při zpracování komentářů k jednotlivým ustanovením zákona.

K nahlédnutí v knihovně ČKAIT nebo lze pořídit v ­Informačním centru ČKAIT.