Nekrolog Ing. Jan Matějka

Připomeňme si krátkou vzpomínkou Ing. Jana Matějku, který nás nečekaně opustil po krátké nemoci 28. června 2018 ve věku nedožitých 73 let.

Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor energetické stroje a zařízení, specializaci vzduchotechnika. Pracoval jako projektant, zpočátku v podniku Janka Radotín, později zejména v Agroprojektu Praha, kde působil jako hlavní specialista podniku a vedl též oddělení hlavních specialistů podniku a později i oddělení energetiky. Později působil i v důchodu jako OSVČ, projektant specialista na vzduchotechnická zařízení. Obor neznal pouze jako projektant, ale byl schopen uvádět zařízení do provozu, seřizovat a napravovat nepovedená zařízení.

Kromě projektové činnosti se věnoval metodickému řízení projektové a inženýrské činnosti, normotvorné činnosti (je autorem ČSN 730543-2 – Vnitřní prostředí stájových objektů – Větrání a vytápění).

Svých životních zkušeností z projektové praxe a souvisejících činností zejména ve specializaci vzduchotechnika využíval též při spolupráci na tvorbě významných dokumentů (např. standardů projektových prací) a při vypracování odborných stanovisek k důležitým dokumentům a předpisům (Pražské stavební předpisy, Stavební zákon vč. souvisejících vyhlášek, Zákon o zadávání veřejných zakázek apod.). Při uvedených činnostech využíval též osobních kontaktů na ostatní projektanty, na přední výrobce a dodavatele, ale i na provozovatele zařízení významných staveb.

Jan Matějka zůstane pro své kolegy schopným odborníkem v oboru vzduchotechnických zařízení.

Byl činorodým členem oblasti výboru Praha od roku 2005, byl zaměřen na obor technických zařízení, organizoval odborné exkurze a seznamoval kolegy s významnými zařízeními, byl známý jako dlouholetý odpovědný moderátor valných hromad oblasti.

Čest jeho památce.