Stavba Moravskoslezského kraje 2017

Cena odborné poroty za záchranu kulturní památky – Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrné jámy Alexander č. 2 v Ostravě–Kunčičkách, projektant: Ing. Leo Chřibek, zhotovitel: EKOFAS, spol. s r.o., investor: DIAMO, státní podnik (foto: PULARY GROUP)
Cena odborné poroty za záchranu kulturní památky – Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrné jámy Alexander č. 2 v Ostravě–Kunčičkách, projektant: Ing. Leo Chřibek, zhotovitel: EKOFAS, spol. s r.o., investor: DIAMO, státní podnik (foto: PULARY GROUP)

V rámci přehlídky Stavba Moravskoslezského kraje byla udělena i Cena odborné poroty za záchranu kulturní památky – Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrné jámy Alexander č. 2 v Ostravě–Kunčičkách, projektant: Ing. Leo Chřibek, zhotovitel: EKOFAS, spol. s r.o.

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2017 se uskutečnilo 14. června 2018 v zaplněných industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park v Ostravě pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a ministra průmyslu a obchodu.

Do letošní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje se přihlásilo 29 staveb ve čtyřech kategoriích. Z toho bylo 18 staveb občanské vybavenosti ve třech podkategoriích: 13 rekonstrukcí, 3 veřejná prostranství a 2 novostavby. V dalších kategoriích soutěžily 4 rodinné domy, 4 průmyslové stavby a 3 dopravní stavby.

Vypisovateli soutěže jsou stejně jako v předešlých ročnících Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Organizační zajištění celé soutěže měla na starost společnost PULARY GROUP. Generálním partnerem soutěže byla firma Wienerberger.

Přihlášené stavby posuzovala porota složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže ve složení: Ing. Milan Balabán – předseda, Vladimír Milata, Ing. Jaroslav Habrnal, Ing. Martin ­Staniek, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. arch. Petr Lukaštík, Ing. Petr Bura, Ing. Martin Vilč, Ing. Milan Novotný, Ing. arch. Igor Saktor a Ing. arch. Dušan Rosypal.

Při posuzování porota sledovala zejména následující kritéria: celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí, kvalita a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby, a zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, ekologické hledisko apod.).

Vítězná stavba z kamene, skla a dřeva

  • Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce: Horní stanice lanové dráhy na Pustevnách. Pustevny jsou jedním z turisticky neoblíbenějších středisek v Beskydech. Novou horní stanici lanové dráhy navrhlo kopřivnické studio Kamil Mrva Architects jako moderní a nadčasovou stavbu z kamene, dřeva a skla. Uvnitř můžete navštívit útulnou restauraci chlubící se panoramatickým výhledem. Nová stanice stojí na místě původní budovy z roku 1937, která musela být díky svému špatnému stavu v roce 2016 stržena.


Hlavní cena Grand Prix Moravskoslezského kraje – Horní stanice lanové dráhy na ¬Pustevnách (foto: PULARY GROUP)

  • Další zajímavou stavbou oceněnou v kategorii Novostavby občanské vybavenosti je Bezručova chata na Lysé hoře (projektant: Architektonická kancelář ARKOS spol s r.o., zhotovitel: ­TEPLOTECHNA Ostrava a.s., SI-BE-CO spol s r.o., CONSTRUCTUS s.r.o., Lukáš Fišer – sdružení, ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o, K T Vzduchotechnika, spol. s r.o., ŠNAJDER spol. s r.o., Daniel Majer – DM GASTRO, ZAT systémy, spol. s r.o., ­Centrum tepelných čerpadel, s.r.o., Stolařství Šimčák, spol. s r.o.). Původní chata z roku 1934 vyhořela v březnu 1978 a o obnovu Bezručovy chaty usiloval Klub českých turistů osmnáct let.


Grand Prix Moravskoslezského kraje - kategorie Stavba občanské vybavenosti – Bezručova chata na Lysé hoře (foto: PULARY GROUP)

  • Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byla ohodnocena stavba Stavební úpravy objektu B Ostravské univerzity (projektant: MARPO, s.r.o., zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava).


Cena hejtmana Moravskoslezského kraje –Stavební úpravy objektu B Ostravské univerzity (foto: PULARY GROUP)

  • V letošním ročníku byla udělena také Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, a to v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, kterou získala Slezská univerzita v Opavě – stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4 (projektant: ADEA projekt s.r.o., zhotovitel: Metrostav a.s. – divize 1).


Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR - Slezská univerzita v Opavě Hauerova 4 (foto: PULARY GROUP)

  • Vyhlašovatelé každoročně oceňují i významnou Osobnost ve stavebnictví, které se svou odborností výrazně podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje. Letos se tímto oceněním může pyšnit Ing. arch. Václav Filandr.

V rámci slavnostního galavečera byly oceněny Cenou děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dvě diplomové a jedna disertační práce. Předmětem diplomové práce Ing. Kateřiny Stejskalové s názvem Nízkoenergetický bytový dům bylo vypracování projektu pro provedení nízkoenergetického pětipodlažního bytového domu. Ing. Lukáš Procházka se ve své oceněné diplomové práci zabýval možnostmi zpracování struskového kameniva z haldy Koněv a Ing. Marek Teichmann, Ph.D., řešil v rámci své disertační práce modelování a optimalizaci spolehlivosti systémů pro zásobování pitnou vodou.

Podrobné informace najdete na:  www.stavbamsk.cz/vyhodnoceni-souteze/

Úvodní foto: Cena odborné poroty za záchranu kulturní památky – Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrné jámy Alexander č. 2 v Ostravě–Kunčičkách, projektant: Ing. Leo Chřibek, zhotovitel: EKOFAS, spol. s r.o., investor: DIAMO, státní podnik (foto: PULARY GROUP)