Semináře celoživotního vzdělávání

Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Termín: 16.–17. října 2018, 9.00 hod. Euroagentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové

Pořadatel: STAVOKONZULT Eduk s.r.o.

Počet bodů: 2

Přednášející: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Lubomír Keim, Ing. Jiří Šála CSc., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Ing. Jan Klečka, Ing. Jiří Stránský

Program: Změny v oblasti legislativy a norem, BIM • Vady a poruchy otvorových výplní a souvisejících konstrukcí • Otvorové výplně a uživatelský komfort • Stínicí technika • Střešní okna a světlíky • Montáž otvorových výplní • Povrchové úpravy otvorových výplní

Více: http://stavoeduk.cz/

Stavební zákon a vodohospodářské stavby

Termín: 17. října 2018, 13.00 hod. // Školicí centrum ISTAR, Drážďanská 856/74B, Ústí nad Labem – Krásné Březno

Pořadatel: OK ČKAIT Ústí nad Labem, usti@ckait.cz

Počet bodů: 1

Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, soudní znalec

Program: Zákonné úpravy a vztahy mezi stavebním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích

Adaptace na změnu klimatu v souvislostech

Termín: 1. listopadu 2018, 9.00 hod. / Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno

6. listopadu 2018, 9.00 hod. / Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, Praha 4

Pořadatel: ASIO NEW, spol. s r.o.

Počet bodů: 1

Přednášející: Ing. Karol Kratochvil, Ph.D., ASIO-SK s.r.o.

Program: Hrozby a jejich hodnocení v souvislostech aneb jak se orientovat v informacích • Východiska v plánech a vizích • Praktické možnosti naplnění strategie

Více: https://www.asio.cz/cz/adaptace-na-zmenu-klimatu-v-souvislostech-skutecne-hrozby-a-moznosti-reseni

Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Termín: 27.–28. listopadu 2018 // KC Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Pořadatel: Centrum stavebního inženýrství a.s.

Počet bodů: 2

Program: Aktuální změny v legislativě s dopadem na energetickou náročnost staveb a NZEB • Dotační tituly a další finanční nástroje, možnosti využití • Novinky a vývoj v segmentu stavebních výrobků a technologií • Zajištění zdravého vnitřního prostředí a využití OZE • Regenerace a výstavba budov i za účelem zajištění sociálního bydlení • Možnosti využití BIM při projektování a realizaci rekonstrukcí objektů

Více: http://www.regeneracebytovehofondu.cz/

Projektování a realizace staveb elektronických komunikací podle nových právních předpisů

Termín: 6. prosince 2018, 14.00 hod. // Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Pořadatel: Oblast Praha ČKAIT, praha@ckait.cz

Počet bodů: 1

Přednášející: Ing. Jiří Kliner

Program: Stavby EK dle § 79 SZ • Stavby EK dle § 103 bod 4 SZ • Přípojky elektronických komunikací (§103 bod 10 SZ) • Stavby a zařízení nadzemních sítí EK • Dokumentace a projektová dokumentace staveb EK • Majetkoprávní vztahy (smlouvy o věcném břemeni/služebnosti inženýrské sítě, nájemní smlouvy, další smluvní vztahy) • Zákon č. 360/1992 Sb. a stavby EK (projektová činnost, odborné vedení staveb, inženýrská činnost)