22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ K.VARY 2017

Téma: Městský inženýr – městský architekt

9. června 2017 od 8.30 hodin, HOTEL THERMAL Karlovy Vary

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizo­vané osoby, zejména v oboru městské inženýrství, pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studu­jící stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele.

Z programu konference:

• Předání Čestného členství ČSSI dr. Heinrichu Schroeterovi

• Představení IFME a jejích aktivit

Ing. Vincent Ross, viceprezident (International Federation of Municipal Engineering)

• Úvod do problematiky konference. Městský inženýr – městský architekt

Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, FAST VŠB – TU Ostrava

• Ustavení útvaru hlavního architekta města Karlovy Vary

Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary

• Energeticky efektivní dodávky tepla v centru města Chemnitz

Matthias Gerhardt, Saská inženýrská komora

• Inženýr jako urbanista

Dipl.-Ing. Roland Pfauntsch, vedoucí stavebního úřadu města Plattling (Bavorská inženýrská komora)

• Integrovaná koncepce rozvoje města Suhl 2030

Dipl.-Ing. Stefan Böse (Durynská inženýrská komora)

• Zahušťování měst – co s tím?

arch. Fabian Zimmermann, MSc. (Verband Beratender Ingenieure)

• Přínosy kompetentního řízení rozvoje města

Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupce primátora města Malacky (Slovenská komora stavebných inžinierov)

• Revitalizace brownfieldů – spolupráce architekta a inženýra

Ing. Aleš Raimr, Aleš Raimr – Jakub Cigler Architekti, Praha (ČKAIT)

• Koncepce vzdělávání městských architektů a městských inženýrů v ČR

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., FSv ČVUT v Praze – ČSSI

• Panelová diskuze k předneseným referátům

Moderují: Ing. Pavel Křeček a Ing. Jitka Thomasová, ČKAIT & ČSSI

• Zhodnocení a závěr konference

doc. Ing. František Kuda, CSc., předseda vědecké rady konference MI Karlovy Vary

Kontakt na pořadatele: OK ČKAIT Karlovy Vary, tel./fax: +420 353 234 634, e-mail: karlovyvary@ckait.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lodr, tel.: +420 725 051 820, +420 604 201 118