Stavba roku Zlínského kraje 2021

Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín, získala Cenu Grand Prix arch. Pavla Nováka
Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín, získala Cenu Grand Prix arch. Pavla Nováka

Do 20. ročníku se přihlásilo 47 staveb realizovaných zlínskými stavebními firmami. V polovině června byly vyhlášeny výsledky. Grand Prix Pavla Nováka získala Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín. Bylo uděleno sedm hlavních cen, cena hejtmana, ministerstva průmyslu a syndikátu novinářů.

Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše se uskutečnil jubilejní 20. ročník soutěže, jejímž hlavním cílem je zviditelnit kvalitní projekty v oblasti stavebnictví realizované firmami se sídlem ve Zlínském kraji. Vyhlašovateli jsou Zlínský kraj, krajská společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a nově i s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ceny byly předány 16. června 2022 při slavnostním večeru na zámku v Holešově, kterého se zúčastnili zástupci soutěžících, politické reprezentace a stavební veřejnosti Zlínského kraje.

Do soutěže Stavba roku Zlínského kraje (SRZK) bylo přihlášeno 47 staveb, které hodnotila 16 členná odborná porota složená z organizátorů z krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě zastoupené čtyřmi autorizovanými osobami, doplněná o odborné poradce z řad architektů a vedení Zlínského kraje. Porota hodnotila stavby realizované a dokončené stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2021. Kategorie s velkým počtem 13 soutěžících byla Stavby realizované mimo území Zlínského kraje, což potvrzuje, že region si udržuje historicky silnou stavební základnu, působící na území celé ČR i v zahraničí.

K zajímavostem letošního ročníku patří velký počet přihlášených staveb, které mají charakter památkově chráněných objektů. Jde o stavby ZOO a zámek Zlín – Lešná, Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, Státní zámek Vranov nad Dyjí, Kostel Božího Těla, Třinec – Guty, Rekonstrukce objektů v areálu Bratislavského hradu, Vlastivědné muzeum v Olomouci. Právě na těchto stavbách porota ocenila špičkově provedené řemeslné práce.

Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín

 • Ocenění: Cena Grand Prix arch. Pavla Nováka
 • Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Projektant: PPOJECT building s.r.o.
 • Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o.

Cena Grand Prix arch. Pavla Nováka byla této stavbě udělena vzhledem k mimořádné architektonické úrovni, náročnosti a úspěšnosti její rekonstrukce a modernizace.

Architektonickou studii zpracovala prof. Ing. arch. Eva Jiřičná s pražským kolektivem, dvorní architekti Univerzity Tomáše Bati (UTB). Při realizaci byly kladeny vysoké nároky na architektonický a estetický vzhled nových konstrukcí a prvků a stejně tak na funkčnost a životnost nově instalovaných zařízení a interiérového vybavení. To vše při pečlivém výběru kvalitních materiálů, promyšlené barevnosti a špičkovém provedení náročných stavebních a interiérových detailů. UTB se rozhodla komplexně a radikálně přestavět prostor Auly v objektu U2, její stavebně technické a technologické vybavení, zároveň navazující foyer a šatny v přízemí a sociální zařízení v podzemí včetně výměny všech povrchů a interiérových prvků. Důvodem této náročné investice bylo více než 25leté intenzivní využívání Auly a přidružených prostor, a s tím spojený nevhodný stavebně technický stav, vyznačující se značným opotřebením vnitřního vybavení, nerevidovatelnými konstrukcemi, nestandardními instalacemi technického zařízení a na současnou dobu nevhodnými a zastaralými prvky audiovize, osvětlení, zastínění a akustiky. Touto investicí UTB dokázala realizovat další mimořádnou stavbu jak návrhem, tak provedením, ojedinělý a významný prostor nejen po vlastní potřeby UTB, ale i pro řadu mimoškolských kulturních a vzdělávacích aktivit ve Zlíně.

Oprava střechy zámku Lešná, Zlín – Lešná

 • Ocenění: Cena hejtmana Zlínského kraje
 • Investor: ZOO a zámek Zlín - Lešná
 • Projektant: H & B REAL, a.s.
 • Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o.

Náročná a netypická kompletní oprava střechy na zámku Lešná u Zlína, dominanty oblíbeného areálu ZOO. Zámek je jedním z nejmladších šlechtických sídel u nás, jeho přestavba v historizujícím slohu byla dokončena na konci 19. stol. V 60. letech min. stol. byla provedena necitlivá oprava střechy, po jejímž odkrytí se ukázala v kritickém stavu. Tehdy byly odstraněny také zdobné ornamenty, které byly nyní obnoveny. Proběhla výměna části krovu, obnova všech 19 komínů, výměna krytiny kolem nich a i na jižní věži. Tašky musely být na zakázku vyrobeny v Německu, kde se našel jediný výrobce, který byl schopen vyrobit repliky původních tašek, hřebenáče pak na zakázku zhotovili v Poštorné. V průběhu prací došlo k odbornému uložení desítek klempířských, truhlářských nebo dřevěných prvků, které následně byly restaurovány. Tesařské, pokryvačské a klempířské práce byly neobvykle náročné, protože střecha zámku je velmi členitá, a to vyžadovalo maximální soustředěnost na detail a kvalitu prací. Přístup ke všem místům, jako jsou úžlabí či věžičky, vyžadoval obrovské stavařské úsilí. Při realizaci bylo nutno časově zohledňovat životní cyklus chráněných netopýrů sídlících na půdě. Odborná firma se všech prací zhostila na výbornou a pohádková podoba zámku tak bude lákat návštěvníky ZOO i nadále.

Vývojové inovační centrum modularity, Vizovice

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Investor: KOMA MODULAR s.r.o.
 • Projektant: KOMA MODULAR s.r.o., Ing. Jiří Valenta, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Ing. Oldřich Studený
 • Zhotovitel: KOMA MODULAR s.r.o.

Státní zámek Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

 • Ocenění: Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
 • Investor: Národní památkový ústav
 • Projektant: HOL-AGRO, spol. s r.o., arch. Miloslav Hanzl
 • Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

Všechny oceněné stavby Zlínského kraje 2021 najdete na stavbaroku.zlin.cz.