Setkání čestných členů ČKAIT

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, připravil tradiční setkání čestných členů tentokrát na vodě na vyhlídkové lodi plující po Vltavě.

Pozvaní dorazili plni sil a nadšení dostatečně včas, proto loď mohla odrazit od mola podle plánu. Také květnové počasí setkání přálo. Na palubě přivítal zúčastněné milými slovy předseda Ing. Robert Špalek a seznámil hosty s přípravami oslav 30 let ČKAIT a dalšími připravovanými akcemi Komory, na které čestné členy pozval. Plavba probíhala poklidně, hosté se dobře bavili a vyměňovali si informace a poznatky. Tak, jak se již stalo během vyhlídkové jízdy tramvají, kdy byl objednaný turistický průvodce při výkladu doplňován našimi členy, ujali se role průvodců i zde na lodi. Zasvěcení odborníci se podělili s kolegy o své vědomosti o okolních stavbách – budovách i mostech, jejich úpravách, opravách, zajímavých souvislostech, ale i o zážitcích z velkých povodní. Průvodci se stali Ing. Pavel Štěpán, Ing. Václav Mach, doc. Ing. Jan Masopust… Jejich zajímavé poznatky a zkušenosti byly všemi zúčastněnými vítány a přinesly další podněty k rozhovorům.