Co nového v PROFESISu?

Nové rubriky

R 1 – Panelové domy

Se souhlasem MPO jsou uveřejňovány vybrané publikace z řady Regenerace panelových domů.

 • R 1.1 – Charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů
 • R 1.2 – Sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových domů
 • R 1.3 – Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy G 40 a G 57

IN – Informace o technických normách

Formou měsíčních přehledů jsou zveřejňovány informace o technických normách ve stavebnictví publikovaných ve Věstníku ÚNMZ.

Aktualizace pomůcek

  • A 3.4 – Přehled právních předpisů ve stavebnictví – aktualizace k 30. 6. 2022
  • MP 1.5 – Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost
  • MP 1.5.4 – Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS
  • MP 1.5.5 – Zdvihací zařízení – TZS
  • MP 1.5.8 – Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS • MP 1.1.2 – Zásady organizace výstavby
  • MP 2.5.1 – Vedení provádění technologických staveb