Stavby Karlovarského kraje 2021

Nejvyšší ocenění Karlovarského kraje 2021 získala Městská dvorana v Lokti. Foto: Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
Nejvyšší ocenění Karlovarského kraje 2021 získala Městská dvorana v Lokti. Foto: Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Letos se přihlásilo celkem 24 staveb a 10 projektů. Zveřejnili jsme také 6 zachráněných památek. Nejlepší stavbou se stala Městská dvorana v Lokti.

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo 16. června 2022 výsledky 21. ročníku přehlídky a soutěže Stavby Karlovarského kraje. O titul Stavba roku soutěžily nejen realizace staveb, ale i projekty a architektonické studie, tzn., že přehlídka i soutěž byla rozdělena na dvě části: realizace a projekty. Toto rozdělení na „Co se postavilo… “ a „Co se bude stavět…“ zvyšuje zájem o soutěž. O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje – bytové domy, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby, stavby dopravní. Soutěžil i hrad, kostel, nový obecní úřad, ZUŠ, Městská dvorana, Dolní Lomnice. V přehlídce projektů se představily návrhy bytových domů, rekonstrukce nádraží v Aši, v Chodově, rekonstrukce koupaliště v Ostrově, rekonstrukce celnice na Božím Daru, studie silnice I/13 z Ostrova.

Porota vybrala jako nejlepší stavbu pro rok 2022 stavbu Loket – Městská dvorana, za ní se umístil Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů (sem byl po dokončení stavby přemístěn Relikviář svatého Maura). Tato stavba získala nejvíce hlasů veřejnosti i samostatnou cenu, kterou jí udělil hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek. Na třetím místě je Mlýnská kolonáda v Karlových Varech a její dílčí úpravy. Čestné uznání získal Boží Dar – obslužný areál Skiareál Hranice a Domov seniorů v Karlových Varech. Primátorka Statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová ocenila Domov seniorů v Karlových Varech. Cenu udělila také šéfredaktorka celostátního Časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková – a to stavbě Karlovy Vary – obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři.

V části projekty a studie zvítězil návrh Karlovy Vary – Divadelní korzo, na druhém místě je Boží Dar – rekonstrukce areálu bývalé celnice na muzeum Krušnohoří a třetí je projekt Abertamy – Dům sedmnácti bylin, který získal i nejvíce bodů od veřejnosti. Čestné uznání obdržel Ostrov – studie 4pruhové uspořádání komunikace I/13 Ostrov – Smilov.

V části zachráněné památky hlasovala pouze veřejnost, vybrala stavbu Karlovy Vary – dům Zlatý jelen. Ve veřejném hlasování na internetu bylo odevzdáno celkem 8 635 platných a ověřených hlasů.

Za 21 let jsme zveřejnili 593 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů a představili jsme je veřejnosti.

Osobnosti regionu Karlovy Vary

V rámci celé akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2022“ byl oceněn projektant roku Ing. Jiří Kovařík a stavbyvedoucí roku Jan Kubeš. Po jedenácté byla udělena cena „Osobnost stavitelství Karlovarského kraje“, kterou obdržel za celoživotní dílo v oblasti mostního a dopravního stavitelství v Karlovarském kraji i v rámci ČR, za vysokou profesionalitu a odbornost s přihlédnutím k vysokým morálním vlastnostem a etickým hodnotám Ing. Jan Procházka.

Loket – Městská dvorana

 • Ocenění: 1. cena
 • Investor: Město Loket
 • Projektant: NEUPROJEKT – projekční kancelář, Ing. Petr Podlipský
 • Zhotovitel: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Josef Bartyzal

Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů

 • Ocenění: 2. cena, Cena hejtmana Karlovarského kraje, Cena veřejnosti
 • Investor: Národní památkový ústav – SHZ Bečov, Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán
 • Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Petr Čermoch, MBA

Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda – opravy nadzemní i podzemní stavby

 • Ocenění: 3. cena
 • Investor: Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města
 • Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch.Vladimír Kladiva
 • Zhotovitel: TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, Ing. Zdeněk Zapletal (generální zhotovitel OHLA ŽS, a.s.)

Obslužný objekt Skiareál Hranice Boží Dar

 • Ocenění: Čestné uznání za „realizaci objektu v pojetí současné architektonické tvorby se zřetelem na tradiční materiálové pojetí“
 • Investor: Ing. Anton Jurica – Skiareál Hranice Boží Dar
 • Projektant: JURICA a.s., Ing. Anton Jurica, Ing. arch. Antonín Jurica, Ing. arch. Vít Jurica
 • Zhotovitel: JURICA a.s., Ing. Anton Jurica

Domov seniorů ve Staré Roli, Karlovy Vary

 • Ocenění: Cena primátorky města Karlovy Vary, Čestné uznání za „novostavbu vysokého společenského významu s vytvořením klidového prostředí v zastavěném území“
 • Investor: KVDS s.r.o., Jakub Erben
 • Projektant: Livingstav s.r.o., Jan Snášel, Rota Group s.r.o., Josef Jambora
 • Zhotovitel: Welkin stavební s.r.o., Michal Weinreb

Všechny výsledky z letošního ročníku i předchozích let jsou zveřejněny na www.stavbykarlovarska.cz.