Nařízení vlády k vyhrazeným technickým zařízením

K 30. červnu 2022 vyšla ve Sbírce zákonů nařízení vlády ke všem druhům vyhrazených technických zařízení: zdvihacím, tlakovým, plynovým a elektrickým. Účinnosti nabyla hned následujícího dne. Informace byla uveřejněna v PROFESISu v Aktualitách a Právních informacích č. 6/2022.

K 1. červenci 2022 byl zrušen zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, včetně k němu vydané vyhlášky č. 50 (a 85) /1978 Sb., č. 18 (a 19, 21) /1979 Sb. a č. 73/2010 Sb., týkající se vyhrazených technických zařízení (viz Z+i ČKAIT č. 4/2021 a 3/2022).

Od 1. července 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a k němu vydaná čtyři nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických, plynových, tlakových, zvedacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Dále bylo vydáno nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Kromě toho bylo vydáno nařízení o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace, kterou je Technická inspekce ČR.

  • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
  • Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení