Stavební poradenské centrum ČKAIT na veletrhu FOR ARCH 2022

Komora opět připravuje stavební poradenské centrum v rámci veletrhu FOR ARCH 2022.

Návštěvníci veletrhu FOR ARCH mohou ve dnech 20. až 24. září 2022 bezplatně konzultovat s odborníky otázky týkající se stavebního zákona a dalších předpisů ve výstavbě, správní řízení; dokumentaci ve výstavbě; navrhování a provádění staveb; stavebních materiálů; technologie provádění staveb; technických zařízení budov; techniky prostředí budov; vad staveb; konstrukčního řešení staveb; stavební fyziky – akustiky, tepelné techniky, osvětlení atd.

Zájemci o autorizaci se mohou informovat o procesu autorizace, členové o službách Komory pro autorizované osoby.