Úvodník září 2022

Blíží se konec léta, s nímž končí i každoroční vysvětlování našim zákazníkům, že projektant nebo stavbyvedoucí je rovněž člověk a potřebuje dovolenou. Letní měsíce jsou vždycky náročné na to, aby se dobře zkoordinovala práce mezi jednotlivými specialisty, a je nepsaným pravidlem, že právě ten nejpotřebnější zrovna leží kdesi u moře na pláži. Všichni ale nakonec malé zdržení vydrží a svět se kupodivu nezboří. Musí se zkrátka počítat s tím, že v létě si k plánovaným termínům připočítáme dva až tři týdny navíc. To samé platí i pro úřady, kde si v letních měsících často počkáme na potřebné vyjádření také o nějaký ten pátek déle. Na podzim pak plni načerpané energie opět skočíme do víru rutinní práce, a jestliže nám do datové schránky přistane stavební povolení, tak se v podzimních a zimních plískanicích, kdy teplota klesá někam k nule, vrhneme na stavbu, abychom se začali vrtat v zemi. Není lepšího ročního období pro takovou práci. Alespoň můžeme ukázat, že si inženýři v kancelářích i na stavbách se vším poradí. Ale dosti ironie. Nemyslím si, že nová stavební legislativa vyřeší všechny naše problémy. Uvidíme, co přinese závěrečný kolotoč úprav v parlamentu, a potom nám nezbude nic jiného než pracovat s finální verzí. Pokusíme se ještě zapůsobit na poslance s některými úpravami, které dávají smysl, a pouze čas ukáže, jak je nová legislativa životaschopná.

Letní období bývá ospalé, tiskoviny přinášejí zprávy o kruzích v obilí a snímky UFO. Letošní rok se liší tím, že podobných článků ubylo a stránky jsou i nadále plné války na Ukrajině a energetické krize spojené se závratnou inflací. Raději bych četl to první, ale realita je bohužel jiná. Nejhorší na tom všem je jistota nejisté budoucnosti. Nikdo se dnes neodváží seriózně předpovídat výhledy nadcházející zimy, natož příštího roku. Pro nás stavaře není skvělou zprávou ani snižování zájmu o hypotéky nebo kolísání cen a horší dostupnost stavebních materiálů. Výzvou se stávají a ještě více do popředí se derou požadavky na snižování spotřeby energií a vývoj nových technologií, které by měly snížit naši závislost na fosilních palivech. To vše pro nás stavaře již není hudbou budoucnosti, ale realitou, jež se promítá do naší každodenní práce.

Výzev je skutečně mnoho. Je zde však i další věc, která nám všem jistě silně znepříjemňuje život. Jde o zmiňovanou dvoucifernou inflaci. Určitě jste všichni zaregistrovali problémy stavebních firem, které nebyly při raketově stoupajících cenách stavebních materiálů schopny dodržovat uzavřené kontrakty. Stejnou situaci nyní zažívají i projektanti, jejichž smlouvy jsou uzavírány na delší časová období. Mezi jednotlivými stupni projektové dokumentace bývá mnohdy delší interval a ceny lidské práce nezadržitelně stoupají. Generální projektant bývá dnes často překvapen cenovými požadavky svých subdodavatelů a nemá pro ně v zakázkách prostor. Nezbývá než doporučit vám všem, abyste si i do smluv na projekty doplnili inflační doložku. U již probíhajících kontraktů nezbývá než apelovat na smluvní partnery. Není výjimkou, že souhlasí s oprávněným dodatkem ke smlouvě.

Přejděme však k veselejšímu tématu. Jsou před námi oslavy třiceti let od založení Komory. V současné době finalizujeme program, který má ČKAIT zviditelnit u odborné, ale i laické veřejnosti. Na slavnostní večer, během nějž bude oceněno 30 osobností a 30 staveb, máme přidělenu záštitu od šesti ministrů. Komora má před sebou i shromáždění delegátů, na kterém bude vyhlášena Cena Inženýrské komory, a setkání s partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska v rámci skupiny V4. V letošním roce toto mezinárodní setkání pořádáme u nás v České republice. Blíží se také vyhlášení Stavby roku a některé odborné konference, zapomenout nemohu ani na Inženýrský den v Brně. Podzim tak bude zcela jistě programově i organizačně náročný. O všech akcích budete informováni. Komora má toho před sebou do konce roku opravdu dost. Tak buďme na tu naši třicetiletou dámu pyšní. Myslím, že na to po třiceti letech určitě má právo.